Католическа Църква

НОВО ПРЕДПИСАНИЕ НА ПАПА ФРАНЦИСК ОТНОСНО Т. НАР. „ПАПСКА ТАЙНА“

На 17 декември 2019 г. папа Франциск подписа Предписание относно Инструкцията за поверителността в юридическите разследвания, с която премахва т. нар. „папска тайна“ в случаите на сексуално насилие над непълнолетни.  
 
 
Историческо решение, плод на срещата във Ватикана от февруари 2019 г. 
 
 
Коментар на Андреа Торниели 
 
 
Свиканата от папа Франциск във Ватикана през февруари 2019 г. среща за защита на  непълнолетните продължава да дава плодове. Част от тях е и решението, оповестено на 17 декември, което няма да бъде преувеличено, ако бъде определено като историческо. Решението е свързано с папската тайна като с подписаното от папата Предписание се взима решения тя да бъде премахната, когато става дума за случаи на сексуално насилие над непълнолетни, на сексуално насилие и на детска порнография.
Това означава, че всички доклади, свидетелства и документи, създадени в хода на канонични съдебни процеси, свързани с такива обвинения, които са съхранявани в архивите на дикастериите на Ватикана, както и тези в диоцезните архиви, които до този момент са се ползвали със статус на папска тайна, сега вече могат да бъдат предадени при поискване на юридическите власти на съответните страни. Това е знак за откритост, прозрачност и желание за сътрудничество с гражданските власти.
 
 
По отношение на дикастериите на Ватикана, искането за достъп трябва да бъде отправено съгласно международните норми, които регулират отношенията между държавите. Процедурата е различна, когато става за документи, съхранявани в архивите на канцелариите на отделните диоцези: в тези случаи компетентните юридически органи на съответната държава следва да изпратят искането за достъп директно до съответния епископ. Останалите договорености, предвидени в споразуменията между Църквата и държавите, остават непроменени. 
 
 
Широтата на решението на папа Франциск, което е свързано с издаденото от него през миналия май документ Motu Proprio „Vos estis lux mundi“, е очевидна: благополучието на децата и младите хора винаги трябва да има предимство пред защитата на каквато и да било тайна, дори на „папската“ тайна. Предписанието по никакъв начин не засяга тайната на изповедта, която е нещо напълно различно от папската тайна, която се отнася единствено за документация и свидетелства. Нито пък означава, че в тези случаи документите, създадени в хода на канонични съдебни процеси, следва да стават публични или да бъдат обект на обществено достояние. Правата на жертвите и на поверителните свидетелства трябва да останат запазени. Но с новото решение тези документи вече могат да бъдат на разположение на съответните граждански органи, когато става дума за случаи, за които вече има започнати канонични съдебни процедури. 
 
 
 
 
Архиепископ Шиклуна: „Историческо решение, което премахва препятствията пред юридическите разследвания“ 
 
 
Интервю на Андреа Торниели с помощник секретаря на Конгрегацията за доктрината на вярата епископ Чарлз Шиклуна. 
„Историческо решение“. Така в интервю за Андреа Торниели, архиепископът на Малта Чарлз Шиклуна, помощник секретар на Конгрегацията за доктрината на вярата, определи предписанието на папа Франциск. 
Какво е значението на решението на папата да премахне папската тайна в случаите на сексуално насилие над непълнолетни? 
Помня, че когато епископите бяха призовани във Ватикана от светия отец Франциск през февруари 2019 г., един цял ден от разискванията тогава бяха посветени на въпроса за прозрачността в случаите на сексуални престъпления. През май 2019 г. беше издаден нов закон, която също беше стъпка към по-голяма прозрачност, а днес пред нас имаме още един закон, издаден от Светия отец, който утвърждава, че случаите на сексуални престъпления вече не попадат под обхвата на папската тайна, т. е. на най-високото ниво на поверителност. Това означава, че сега вече прозрачността ще се прилага и на най-високо равнище.  
 
 Какво по-конкретно променя това решение?
 
По-конкретно то открива възможност за комуникация с жертвите и за сътрудничество с държавата. Преди имаше юрисдикции, които се позоваваха на папската тайна, защото такъв беше законът, когато казваха, че не са и не биха могли да бъдат упълномощено да споделят информация нито с държавните органи, нито с жертвите. Сега тази спънка, ако можем да я наречем по този начин, отпада,  и папската тайна вече не може да бъде привеждана като извинение. Но Законът отива още по-далеч, той всъщност казва, Vos estis lux mundi, че тази информация е от съществено значение, ако искрено искаме да работим за справедливостта. Тоест по силата на този нов закон се облекчава свободата за предоставяне на информация пред държавните органи и пред жертвите. 
Това, че се премахва държавната тайна, означава ли, че документите ще станат публични?
 
Документите в хода на наказателния процес не са публично достояние, но те са на разположение на другите заинтересовани страни, както и на властите, които имат законова юрисдикция по тези въпроси. Затова смятам, че когато става въпрос, примерно, за информация, която Светият престол е пожелал да сподели, следва да се спазват международните правила: тоест, че трябва да има конкретно искане, което да следва регулациите в международното право. Но при всички случаи,  макар и да не са публично достояние, на местно равнище този закон облекчава комуникацията със съответните власти и споделянето на информация и документация.
 
Източник: www.zenit.org