Католическа Църква

СВЕТОВНИЯТ ДЕН НА МИГРАНТИТЕ И БЕЖАНЦИТЕ ЩЕ БЪДЕ ОТБЕЛЯЗАН В СЪБОТА НА 29 СЕПТЕМВРИ 2019

Световният ден на мигрантите и бежанците ще бъде отбелязан в събота на 29-ти септември 2019г.
Темата на 105-то издание ще бъде „Не става въпрос само за мигрантите


С тази тема Папа Франциск иска да подчертае, че неговите чести апели за мигрантите, бежанците, прогонените и трафика на хора трябва да бъдат разбирани като неразделена част от неговата по дълбока загриженост за всички жители на днешните периферни зони. Гладът, жаждата, чужденеца, голия, болния и затворника, който чука на нашата врата днес е Самият Исус, молещ да бъде посрещнат и подкрепен. Както Светият Отец подчерта в своята проповед в Сакрифино в петък 15 февруари 2019г.:“Наистина е той (Исус), дори когато нашите очи се напрягат да Го разпознаят; с разкъсани дрехи, мръсни крака, деформирано лице, наранено тяло, не можещ да говори нашия език.“


С цел да поощри по-пълноценното и по-богатото отбелязване на деня, отделът за мигранти и бежанци към Департамента за насърчаване на цялостното човешко развитие, стартира комуникационна кампания, която чрез месечни размисли, информация, мултимедийни материали и различни подходи ще популяризира по-дълбокото разбиране на темата избрана от Светия отец.