Католическа Църква

„EPISCOPALIS COMMUNIO“ ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ СИНОД НА ЕПИСКОПИТЕ НА ТЕМА „МЛАДИТЕ ХОРА, ВЯРАТА И РАЗЛИЧАВАНЕТО НА ЗВАНИЯТА“

На 18 септември 2018 г. папа Франциск публикува „Episcopalis communio“ Апостолическа конституция, чиято цел е да осъвремени структурата на Синода на епископите, създаден за първи път от папа Павел VI през 1965 г.
 

 

Новият документ беше представен на пресконференция в Рим и се публикува по-малко от месец преди началото на Синода през 2018 г., насрочен за дните от 3 до 28 октомври 2018 г. Основните теми на Синода ще бъдат Младите хора, Вярата и Различаването на званията.
 

 

В началото на документа папа Франциск припомня създаването на Синода от папа Павел VI и характеризира тази институция като „едно от най-ценните наследства, завещани от Втория Ватикански събор“. След това папата акцентира върху  „ефективното сътрудничество“ между Синода на епископите и Римския папа по особено важни проблеми, а именно въпроси, за които се изискват „специални познания и благоразумие за благото на цялата Църква“.
 

 

По-нататък папата посочва, че Църквата навлиза в нов „етап на евангелизацията“, който се характеризира с „постоянна мисия“. По тази причина Синодът на епископите е призван да „се превърне в още по-активно средство“ за евангелизацията в съвременния свят.
 

 

Още папа Павел VI е предвидил, че с времето институцията може да се нуждае от осъвременяване. Последната промяна в Ordo Synodi  (правилникът за провеждане на Синода) е направена от папа Бенедикт ХVІ през 2016 г. Тогава бяха установени и постепенно разширени отговорностите на Генералния секретариат на Синода, който се състои от Генерален секретар и специален Съвет на епископите.
Папата настоява, че през последните години нарастват очакванията Синодът да се превърне „в конкретен израз на ефективната реализация на грижите на епископата за цялата Църква“. Това, пояснява папата, се основава на „твърдото убеждение“, че всички пастори са поставени, „за да служат на свещения Божи народ, част от който са и те самите посредством тайнството на Кръщението“.
 

 

В същото време епископите трябва да бъдат едновременно „учители и ученици“, което е свързано с тяхната мисия, но и задължение, да се вслушват в гласа на Христос, който говори чрез Божия народ по такъв начин, че ги прави “infallibile in credendo“, непогрешими във вярата, според папата. Затова Синодът трябва „да се превърне във все по-важно място за вслушване в Божия народ“. Това е възможно да стане само чрез консултиране с вярващите от различните църкви, защото - посочва папата, „макар Синодът по същество да е институция на епископите“ също така е вярно, че тя не може да съществува „отделно от останалите вярващи“.
 

 

Папа Франциск посочва, че се надява Синодът „в рамките на своите възможности да допринесе за възстановяването на единството сред всички християни, съгласно волята на Господ“. По този начин, той може да помогне на Църквата „да открие път за упражняване на папското върховенство, което, без да отхвърля нищо същностно от своята мисия, все пак остава открита за нови ситуации“, както казва папа св. Йоан Павел ІІ в Ut unum sint.
 

 

Източник: www.zenit.org