Католическа Църква

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПАПА ФРАНЦИСК ПРЕД МЛАДЕЖИТЕ, СЪБРАНИ НА ЦИРКУС МАКСИМУС В РИМ

Като част от подготовката за 15-та редовна асамблея на Синода на Епископите (3-28 октомври 2018 г.) по темата „Младите хора, вярата и различаването на званията“, на 11 август в Рим папа Франциск проведе молитвена среща с младежи. Събитието, проведено под надслов „Хиляди пътища към Рим“ и организирано от Италианската епископска конференция, беше посетено от 70 000 младежи,  пред които папата направи следното обръщение: 
Скъпи млади хора,
Благодаря ви за тази молитвена среща, част от подготовката за предстоящия Синод на епископите.
Благодаря ви също и защото тази среща беше предшествана от преплитането на много пътеки, по които вие поехте като поклонници, заедно с вашите епископи и свещеници, поехте по пътищата и пътеките на Италия, които ви отведоха сред съкровища на културата и вярата, оставени от вашите предци. Преминали сте през местата, в които вашият народ живее и се труди, жизнени или белязани от трудности, през градове, села и отдалечени махали. Надявам се дълбоко да сте почувствали радостта и трудностите, живота и вярата на италианския народ.
В текста от Евангелието, което чухме (Иоан 20:1-8), Йоан ни описва изумителното утро, променило завинаги историята на човечеството. Нека си представим тази сутрин: на зазоряване в деня след събота, около гроба на Исус всички започват да тичат.  Мария Магдалина се завтича да предупреди учениците; Петър и Йоан се затичват към гроба.... Всеки тича, всеки изпитва необходимост да се движи: защото време за губене няма, трябва да бързаме ... Също както прави Мария, - помните, нали? - когато разбира, че е заченала Исус, тя се затичва към Елисавета.
Причина да тичаме има много: често, защото има да правим толкова много неща, а времето никога не стига. Понякога бързаме, защото сме привлечени от нещо ново, красиво или интересно. Понякога, напротив, тичаме, за да избягаме от заплахата, от опасността....
А учениците на Исус тичат, защото са чули, че тялото на Исус е изчезнало от гроба. Сърцата на Мария Магдалина, Симон Петър и Йоан са изпълнени с любов и бият лудо, след като разделението изглежда окончателно. Може би у тях се е разпалила надеждата да видят отново ликът на Господа! Както в първия ден, когато Той им обещава: „Дойдете и вижте“ (Иоан 1:39). Най-бързо тича Йоан, защото той е най-млад, но и защото никога не е престанал да се надява, след като със собствените си очи вижда как Исус умира на Кръста, а и защото е близо до Мария, Майката и така е „заразен“ от нейната вяра. Когато почувстваме, че вярата ни отслабва или охладнява, нека отидем при Нея, Мария, и Тя ще ни поучи, тя ще ни разбере, ще ни накара да почувстваме вярата. 
След това утро, скъпи млади хора, историята вече не е същата. Това утро променя историята. Часът, в който смъртта сякаш постига своя триумф, всъщност се оказва мигът на нейното поражение. Дори този голям камък, поставен пред гробницата, не може да противостои. И от тази сутрин на първия ден след съботата, всяко място, където животът е потиснат, всяко пространство, където преобладава насилието, войната, бедността, където човек е унижаван и потъпкван, на всяко такова място надеждата за живот може да бъде върната. 
Скъпи приятели, вие поехте на път и дойдохте на тази среща. Сега съм радостен да почувствам, че сърцата ви бият, изпълнени с любов към Исус, също като сърцето на Мария Магдалина, на Петър и на Йоан. И тъй като сте млади и аз като Петър, се радвам да видя, че тичате по-бързо, също като Йоан, водени от импулса във вашето сърце, открити за гласа на Духа, Който вдъхновява вашите мечти. Затова ви казвам: не се задоволявайте с предпазливите стъпки на тези, застанали в края на опашката. Нужна е смелост, за да се направи скок напред, смел и решителен скок, за да мечтаете и постигнете като Исус Царството Божие, за да се посветите на човечество, изпълнено с повече братски чувства. Нуждаем се от това братство: поемете риска и вървете напред!
Ще се радвам да ви видя да тичате по-бързо от по-бавните или предпазливите в Църквата, привлечени от този толкова обичан лик, Който ние обожаваме в Светата Евхаристия и разпознаваме в плътта на нашия страдащ брат. Нека Светият Дух ви води напред в това надбягване. Църквата се нуждае от вашия ентусиазъм, от вашата интуиция, от вашата вяра. Нуждаем се от вас! И когато пристигнете там, където нас още ни няма, имайте търпение да ни изчакате, както Йоан изчаква Петър пред празната гробница. И още нещо: ходейки заедно, тези дни, вие сте разбрали колко може да бъде трудно приветствието към нашия брат или сестра, които стоят до нас, но и колко радост може да ни донесе неговото присъствие, ако го приемем в живота си без предразсъдъци или тесногръдие. Да ходим сами може да ни донесе чувството за свобода, може би ще бъдем и по-бързи, но ходенето заедно ни превръща в народ, в Божи народ. Божият народ, който ни носи увереност, увереността, че сме част от народа на Бог. … А докато сме сред Божия народ се чувстваме в безопасност, сред Божия народ, в принадлежността си към него, ние имаме идентичност. Една африканска поговорка казва: „Ако искаш да стигнеш бързо, тичай сам. Ако искаш да стигнеш далеч, върви с някои друг“. 
Евангелието разказва, че Петър пръв влязъл в гробницата, видял повивките на земята, а кърпата - свита на отделно място. Тогава влязъл и другият ученик, който, казва Евангелието „и видя, и повярва“ (ст. 8). Тази двойка глаголи е много важна: да виждаш и да вярваш. На много места в Евангелието на Йоан се казва, че учениците, виждайки знаците, извършени от Исус, повярват в Него. Да виждаш и да вярваш. Кои са тези знаци ? Водата се превръща във вино по време на сватбата, болни са изцелявани, слепецът си връща зрението, огромна тълпа от хора е нахранена с пет хляба и две риби; Неговия приятел Лазар, починал четири дни по-рано, възкръсва. Във всички тези знаци Исус открива пред нас невидимия лик на Бог. 
Знаците на Исус са показателни не за великото Божие съвършенство, те са свидетелство за крехката човешка природа, която при срещата с Благодатта се въздига повторно. Нараненото човечество е изцелено от срещата с Учителя, падналият човек намира протегната ръка, за която да се хване, поразените хора откриват надежда за изцеление. А когато влиза в гроба на Исус Йоан носи в очите и сърцето си тези знаци, дарени от Исус, Който се е потопил в човешката драма, за да я обнови. Исус Христос, скъпи млади хора, не е герой, имунизиран срещу смъртта, по-скоро Той е Този, Който я преобразява чрез дара на своя живот. А внимателно сгънатата кърпа е доказателство, че тя вече няма да бъде нужна: защото смъртта вече няма власт над Него. 
Скъпи млади хора, възможно ли е да срещнете живота по места, където царува смъртта? Да, възможно е. Бихме искали да кажем, че е невъзможно, че е по-добре да стоим настрана и далеч. Но тъкмо в това се състои революционната новост на Евангелието: празната гробница на Христос е последният знак, от който заблестява окончателната победа на Живота. Така че да не се страхуваме! Да не стоим встрани от местата на страданието, на поражението, на смъртта. Бог ни е дал по-голяма власт от  несправедливостта и изменчивостта на историята, по-голяма от нашите грехове: Исус побеждава смъртта, като дава живота си за нас. И ни изпраща, за да възвестим на нашите братя, че Той е възкръснал, че Той е Господ и Той ни носи своя Дух, за да сеем заедно с него Царството Божие. Тази сутрин на Великденската неделя промени историята, затова нека сме смели.
Колко гробове, така да се каже, очакват днес да ги посетим! Колко много наранени хора, дори млади, са запечатали своето страдание, като са поставили, както те казват, камък върху него? Със силата на Духа и Словото на Исус можем да отместим тези камъни и да позволим на лъчите на светлината да навлязат в тези пропасти на тъмнината.

Пътуването до Рим беше красиво и уморително; помислете колко много усилия, но и колко много красота! Но също толкова красиво и изпълнено с предизвикателства ще бъде и пътуването обратно до вашите домове, до вашите страни и общности. Впуснете се в това пътуване с доверието и енергията на Йоан, „любимия ученик“. Да, тайната е точно в това - да знаете, че сте „обичани“, „обичани“ от Него, от Исус, Господа. Той ви обича! И всеки един от нас, след като се завърне у дома, нека съхрани в сърцето и ума си тази мисъл: Исус, Господът, ме обича. Поемете със смелост и радост пътя към дома, поемете го със съзнанието, че сте обичани от Исус. Тогава животът се превръща в добра надпревара, без тревожност, без страх - тази разрушителна дума. Без тревога и без страх. Надпревара към Исус и към вашите братя, със сърца, изпълнени с любов, вяра и радост: отидете се така!
 
Източник: www.zenit.org
Снимки: ANS