Католическа Църква

МОЛИТВАТА „АНГЕЛ ГОСПОДЕН“: ЗА ПРАЗНИКА УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО

На 15 август по време на молитвата „Ангел господен“ папа Франциск направи следното обръщение пред вярващите, събрани на площад Св. Петър в Рим: 

Преди молитвата „Ангел господен“:

Скъпи братя и сестри, добро утро!

На днешния празник на Успението на Блажената Дева Мария, верният Божи народ дава радостен израз на своето преклонение пред Девата. Правим това чрез литургията и по много други благочестиви начини и по този начин превръщаме в реалност пророчеството на самата Мария: „Отсега ще ме облажават всички родове“ (Лука 1:48),  задето Господ милостно погледна унизеността на рабинята Си.

Възнесението в небето, в тяло и душа, е божествена привилегия, отредена на светата Божия Майка, заради нейното единение с Исус. Това е телесен и духовен съюз, започнал на Благовещение, който съзрява през целия живот на Мария, чрез нейното неизменно участие в тайната на нейния Син. Мария винаги следва своя Син: тя ходи зад Исус, затова и казваме, че тя е неговият първи ученик. 

Животът на Девата се разгръща като живота на всяка жена от нейната епоха: тя се моли, управлява домакинство и семейството, посещава Синагогата. … Но всекидневните си задължения тя изпълнява в пълно единство с Исус. И този съюз постига своя връх на Голгота - съюз в любов, съчувствие и страдание на сърцето. Затова и Бог й отрежда пълно участие във Възкресението на Исус. Тялото на светата Майка, също като нейния Син, е опазен от развалата.

Днес Църквата ни приканва да съзерцаваме тази мистерия: тя ни показва, че Бог иска да спаси целия човек, а именно неговата душа и тяло. Исус възкръсва с тялото, което получава от Мария, и Той се възнася при своя Отец със своята преобразена човечност. С тялото, тяло като нашето, но преобразено. Възнесението на Девата, човешко същество, ни говори каква славна съдба ни очаква всички нас. Гръцките философи вече са били разбрали, че на човекът е отредено щастие след смъртта. Само че те пренебрегват тялото - приемат го за затвор за душата - и не разбират, че Бог е отредил човешкото тяло да   бъде единно с душата в небесното блаженство. Нашето тяло, преобразено, ще бъде там. „Възкресението на плътта“ е елемент от християнското откровение, опора на нашата вяра.

Изключителната реалност на Възнесението на Мария изразява и утвърждава единството на човешката личност и ни напомня, че сме призвани да служим и да прославяме Бог с цялото си същество, с душата и тялото си. Да служим на Бог само с тялото си би било акт на робство; да служим на Бог само с душата би било противно  нашата човешка природа. Около 220 г. св. Ириней, велик отец на Църквата, утвърждава, че „Божията слава е напълно живият човек, а животът на човека се съдържа във видението на Бог“ (Против ересите, IV, 20, 7). Ако живеем така, в радостно служение на Бог, което се изразява и в щедро служение на нашите братя, в деня на Възкресението съдбата ни ще бъде подобна на тази на нашата Небесна Майка. Това ще бъде и същинското изпълнение на увещанието на св. Павел: „Прославете Бога в телата си и в душите си“  (1 Кор. 6:20) и ние ще го славим завинаги в небето. 

Нека се помолим на Мария, чрез нейното майчино застъпничество, да ни помогне да изживеем своето всекидневно пътуване с активната надежда един ден да успеем да я достигнем, заедно с всички светци и нашите скъпи хора - в Рая. 

След Молитвата „Ангел Господен“:

Скъпи братя и сестри,
На утешителката Мария, която днес съзерцаваме в славата на Рая, бих искал да поверя и тревогите и мъката на всички, които по толкова много места по света страдат телом и духом. Нека нашата небесна Майка донесе на всички утеха, смелост и спокойствие.

Мислите ми са насочени преди всичко към всички, пострадали от вчерашната трагедия в Генуа, погубила животи и причинила толкова страдания. Призовавам Божията милост за всички, загубили живота си, и изразявам духовната си близост към техните семейства, към ранените, и към всички, пострадали в резултат на това трагично събитие. Присъединете се към мен в молитва за жертвите и техните близки. 

Източник: www.zenit.org