Католическа Църква

НОВИЯТ БРОЙ 132/ЛЯТО НА СП. "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА"

 

В центъра на новия брой 132/лято на списание „Християнство и култура“ са богословските търсения в съвременното вселенско православие. Норман Ръсел разглежда темата за Съвременните гръцки богослови и Гръцките отци, а Смилен Марков се спира на Схващането за възглавяването и богословските критерии за диалог с неправославните. В броя продължават да бъдат публикувани преводите на български на доц. Светослав Риболов на документните, приети от Всеправославния събор в Крит. В него са включени Послание на Светия и Велик събор на Православната църква, Важността на поста и неговото спазване днес, Отношенията на Православната църква с останалия християнски свят, Автономията и начинът на нейното провъзгласяване, както и документът посветен на Православната диаспора. Темата е продължена в изследването на протойерей Александър Шмеман на Тайнството Кръщение, както и в анализа на протойерей Добромир Димитров за Есхатологичното съзнание на Църквата за възкресението като отговор на въпроса за страданието и смъртта. Философската проблематика е застъпена в статиите на проф. Георги Каприев за Историчната метафизика на западноевропейския XII в., и на Гергана Динева, озаглавена Три случая на именни употреби на думата „лице“ в контекста на най-ранната християнска тринитарна доктрина. Изкуството от християнска гледна точка е разгледано в статиите на Руслан Василев за трагедията „Иридион“ на Зигмунт Крашински, на Благой Бойчев ‒ за допирните точки между театъра и християнството, и на Антоанета Дончева, озаглавена Просторът без небе и времето без дълбочина. Автор на медийния преглед е Мартин Осиковски, а броят е илюстриран с фотографии на Александър Иванов от цикъла „Всичко е светлина”.

 

 

ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА, БРОЙ 132
СЪДЪРЖАНИЕ


ХРИСТИЯНСТВО И ИСТИНА
1. Прот. Александър Шмеман. Тайнството Кръщение
2. Прот. Добромир Димитров. Есхатологичното съзнание на Църквата за възкресението като отговор на въпроса за страданието и смъртта
 

ХРИСТИЯНСТВО И ФИЛОСОФИЯ
3. Георги Каприев. Историчната метафизика на западноевропейския XII в.: една забравяна алтернатива
4. Гергана Динева. Три случая на именни употреби на думата „лице“ в контекста на най-ранната християнска тринитарна доктрина
 

 
ХРИСТИЯНСТВО И ИЗКУСТВО
5. Руслан Василев. Трагедията „Иридион“ на Зигмунт Крашински – сблъсък между човек и дух, революция и традиция, материализъм и християнство
6. Благой Бойчев. Театър и християнство – допирни точки
7. Антоанета Дончева. Просторът без небе и времето без дълбочина

 
ПРОБЛЕМИ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
8. Норман Ръсел.  Съвременните гръцки богослови и Гръцките отци
9. Смилен Марков. Схващането за възглавяването и богословските критерии за диалог с неправославните

 

ВСЕПРАВОСЛАВНИЯТ СЪБОР В КРИТ. ДОКУМЕНТИ
10. Послание на Светия и Велик събор на Православната църква до православния народ и всеки човек с добра воля
11. Важността на поста и неговото спазване днес
12. Отношенията на Православната църква с останалия християнски свят
13. Автономията и начинът на нейното провъзгласяване
14. Православната диаспора
 
МЕДИЕН ПРЕГЛЕД