Католическа Църква

НОВИЯТ БРОЙ 131 НА СПИСАНИЕ "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА"

Проблемите на вярата в глобалния свят са в центъра на новия 131 брой на сп. „Християнство и култура“. На тази тема е посветена и Енцикликата на Светия и велик събор на Православната църква (Крит, 2016 г.), статията на Виктор Рудометов  за формите на религиозна глокализация, както и разговорът с Юрген Молтман „По-скоро хиляди пъти ще се разочаровам, отколкото да се откажа от надеждата“. Темата намира продължение в текста на о. Пиер Теяр дьо Шарден „Литургията на света“ и в анализа на изследователския център „Пю“, който пита: „Какво имат предвид американците, когато казват, че вярват в Бог?“. „Самото дело на Константин Преславски е чудо“, заявява в интервюто на броя проф. Климентина Иванова. А проф. Лиляна Симеонова изследва „българския въпрос“ и кризата на папството през последната третина на IX в. Съвременното богословие е представено с текста на о. Александър Шмеман за „Тайнството Кръщение“ и статията на о. Андрю Лаут за „Етиката на добродетелта. Сравнение между св. Максим Изповедник и Тома от Аквино“. В рубриката „Християнство и психология“ Паулина Тодорова се спира на проблема „изцеление и спасение“ – за сходствата и различията между работата на лекаря и свещенослужителя. Броят е илюстриран с творби на Юлия Станкова. 

 

ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА, БР. 131
СЪДЪРЖАНИЕ

 

РАЗГОВОР
1. Самото дело на епископ Константин Преславски е чудо
С проф. Климентина Иванова разговаря Тони Николов

 

 

ХРИСТИЯНСТВО И ИСТОРИЯ
2. Лиляна Симеонова. „Българският въпрос“ и кризата на Папството през последната третина на IX в. Формоза, Папството и „българският въпрос“ 

 

 

ВСЕПРАВОСЛАВНИЯТ СЪБОР В КРИТ. ДОКУМЕНТИ
3. Енциклика на Светия и Велик събор на Православната църква (Крит, 2016)

 

 

ХРИСТИЯНСТВО И ИСТИНА
4. Пиер Теяр дьо  Шарден. Литургията на Света

 

 

ТАЙНСТВАТА В ЦЪРКВАТА
5. Александър Шмеман. Тайнството Кръщение 

 

 

ХОРИЗОНТИ
6. Андрей Мелников. Артур Приймак. Украинската автокефалия слага кръст на първенството на Руската православна църква.
7. Изследователски център „Пю“. Какво имат предвид американците, когато казват, че вярват в Бог? 

 

 

ПЪТИЩА
8. По-скоро хиляда пъти ще се разочаровам, отколкото да се откажа от надеждата
Разговор с Юрген Молтман 

 

 

СЪВРЕМЕННО БОГОСЛОВИЕ
9. Андрю Лаут. Етика на добродетелта. Сравнение между св. Максим Изповедник и Тома от Аквино. 

 

 

ХРИСТИЯНСТВО И СОЦИОЛОГИЯ
10. Виктор Рудометов. Форми на религиозна глокализация: Православното християнство в дългосрочна перспектива.

 

 

ХРИСТИЯНСТВО И ПСИХОЛОГИЯ
11. Паулина Тодорова.  Изцеление и спасение. Лекарят и свещенослужителят –  сходства, различия и  компетентност в  психологичната терапия и помощ.

 

 

ГАЛЕРИЯ
12. Стефан Санджакоски. Художничката Юлия Станкова – участник в Богочовешкото домостроителство на спасението