Католическа Църква

НОВОТО АПОСТОЛИЧЕСКО НАСЪРЧЕНИЕ НА ПАПА ФРАНЦИСК GAUDATE ET EXSULTATE. ЗА ПРИЗИВА КЪМ СВЯТОСТ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ

Призивът към святост е постоянна битка, но ние можем да разчитаме на могъщите оръжия, дарени ни от Бог.
 

 

Папа Франциск издаде своето трето апостолическо насърчение Gaudate et Exsultate „Радвайте се и се веселете“ (Мат. 5:12). За призива към святост в съвременния свят. Документът, посветен на  светостта, съдържа практически съвети как да не изпаднем в посредственост.
 

 

Апостолическото насърчение Gaudate et Exsultate: За призива към святост в съвременния свят беше публикувано на 9 април 2018 г., което го превърна в третото Апостолическо насърчение на папа Франциск след Evangelii Gaudium и Amoris Laetitia.
 

 

Документът се състои от пет глави, събрани на 98 страници и може да бъде четен като практически наръчник за постигане на светостта в условията на нашия всекидневен живот. Главите са озаглавени: 1) Призивът към светостта; 2) Два прикрити противници на светостта; 3) В светлината на Господаря; 4) Знаци за светостта в днешния свят; 5) Духовна битка, бдителност и различаване.
 

 

Излагайки размислите си за светостта, папата говори конкретно за светците от „съседния вход“. „Да не мислим само за тези, които вече са беатифицирани или канонизирани“, казва папата и настоява: „Бих искал да изложа размислите си за светостта, която присъства в търпението на Божия народ, във всекидневната устойчивост на тези хора ние виждаме светостта на войнстващата Църква. Святост, която се открива в нашите съседи от близкия вход, това е средната класа на светостта“.
Документът, който подчертава необходимостта от различаване, признава, че християнският живот е битка. В него се посочва, че дяволът се опитва „да трови този живот с отровата на омразата, запустението и порока“.
 

 

Призивът към нас за святост, настоява документът, е постоянна битка. Ако не съзнаваме това, предупреждава той, „ще станем жертва на провала и посредствеността“. Но той ни съветва да се уповаваме на „могъщите оръжия“, дарени ни от Бог, сред които са молитвата, съзерцанието, Литургията, Изповедта, Евхаристийното обожание, делата на милосърдието и посвещението на общността.
Припомняйки примерите на велики светци, след които св. Франциск от Асизи, Св. Йоан Павел II и Едит Щайн, папата дава своите съвети как можем да бъдем добри християни.
Отговорът е ясен, настоява той: „Ние трябва да правим, всеки по своя начин, казаното ни от Исус в Проповедта на планината“.
 

 

Животът на християнина, се подчертава в текста, е постоянна битка, като отбелязва, че ние се нуждаем от сила и смелост, за да отхвърлим изкушенията на дявола - „тези опасни ограничения, които ни разсейват и обезсилват“ - и да възвестим Евангелието. Папа Франциск също предупреждава за това, което възпрепятства реализацията на нашия призив към святост, като хедонизмът и консуматорството, отбелязвайки, че „че те могат да предизвикат нашето падение“.
 

 

Папата завършва документа, казвайки: „Надеждата ми е тези страници да принесат полза, помагайки на цялата Църква да се посвети на насърчаването на желанието към светостта“.
 

 

Пълният текста на документа може да бъде намерен на:
http://w2.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html


 

Източник: www.zenit.org