Католическа Църква

ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ НА ПАПА ФРАНЦИСК

Драги братя и сестри, честита Пасха!


Исус възкръсна от мъртвите!

 

Христос Възкръсна от мъртвите!
 

В Църквата по целия свят отеква тази вест, заедно с химна: Исус е Господ, Бог Отец Го възкреси и Той е жив завинаги сред нас. Алилуя.
 

Самият Исус беше загатнал за смъртта и възкресението си през образа на житното зърно. Беше казал: " Ако житното зърно, паднало в земята, не умре, остава си само; ако ли умре, принася много плод" (Иоан. 12, 24). Ето, това се случи: Исус, житното зърно, посяно от Бога в браздите на земята, умря посечено от греха на света, остана два дни в гроба. Но в тази Негова смърт се съдържа цялата мощ на Божията любов, която бе отприщена и се прояви на третия ден, този, който днес празнуваме: Пасхата на Христа Господа.
Ние, християните, вярваме и знаем, че Възкресението на Христос е истинската надежда на света, тази която не разочарова. Това е силата на житното зърно, на онази любов, която се снишава и се отдава докрай и която наистина обновява света. Тази сила носи плод и днес в браздите на нашата история, белязана от толкова много несправедливости и насилие. Носи плодове на надежда и достойнство, където има бедност и социално изключване, където има глад и няма работа, сред разселени лица и бежанци - много пъти отхвърлени от текущата скрап култура - жертви на наркотрафика, на трафика на хора и на робствата на нашето време.
 

Днес ние искаме плодовете на мира за целия свят, като започнем с любимата и измъчвана Сирия, чието население е изтощено от война, на която не се вижда края. На този Великден, светлината на възкръсналия Христос да просветли съвестта на всички политически и военни лидери, за да се сложи незабавно прекратяване на това унищожение в ход, да се спазва международното хуманитарно право и да се вземат мерки, за да се улесни достъпа на хуманитарна помощ на тези наши братя и сестри, които са в спешна нужда, като същевременно се осигурят адекватни условия за завръщането на тези, които са разселени.
 

 

Плодове на помирение просим за Светата земя, ранена която в тези дни отново от открити сблъсъци, които не жалят беззащитните, за Йемен и за целия Близък изток, така че диалога и взаимното уважение да надделяват над разделението и насилието. Нека нашите братя в Христа, които често стават жертва на насилие и преследване, да бъдат светли свидетели на Възкръсналия и на победата на доброто над злото.
Плодове на надеждата просим на този ден за копнеещите за по-достоен живот, особено в онези части на африканския континент измъчвани от глад, от ендемични конфликти и тероризъм. Мирът на Възкръсналия да изцери раните в Южен Судан, да отвори сърцата за диалог и взаимно разбирателство. Нека не забравяме жертвите на този конфликт - особено децата! Не пропускайте солидарността за многото хора, които са принудени да напуснат земята си и са лишени от необходимия минимум за живот.
Плодове на диалог да изпросим за Корейския полуостров, за да може провежданите разговори да насърчат хармонията и успокояването на региона. Тези, които имат непосредствена отговорност, да действат с мъдрост и добър разсъдък, за развитието на благото за корейския народ и да изградят доверие в международната общност.
 

Плодове на мира да искаме за Украйна, за да се укрепят стъпките в полза на хармонията и да бъдат улеснени хуманитарните инициативи, нужни на населението.
 

Плодове на утеха да измолим за венецуелския народ, който - както писаха неговите пастири - живее сякаш в някаква "чужда земя", а е в собствената си страна. Да съумее, чрез силата на възкресението на Господ Исус, да намери правилния път, спокоен и хуманен, за най-скорошно излизане от политическата и хуманитарна криза, която го е завлякла, а и да не липсва посрещане и помощ за тези, сред неговите деца, които са принудени да напуснат своята родина.


Плодове на нов живот да донесе Възкръсналият Христос на децата, които поради войните и глада растат без надежда, лишени от образование и здравна грижа, както и за възрастните хора, отхвърлени от егоистичната култура, която оставя настрана онези, които не са "продуктивни".
 

Плодовете на мъдростта призоваваме за всички онези по целия свят, които имат политическа отговорност, да зачитат човешкото достойнство, да работят с всеотдайност в услуга на общото благо и да гарантират развитието и сигурността на своите граждани.
 

 

Скъпи братя и сестри,
за нас, също както и за жените, които прибягаха до гроба, важат тези думи: "Защо търсите Живия между мъртвите? Няма Го тука, но възкръсна" (Лука 24: 5-6). Смъртта, самотата и страха нямат повече последната дума. Има още една дума, която само Бог може да произнесе: това е словото на Възкресението (срв. Иоан Павел II, Думи от края на Кръстния път, 18 април 2003 г.) С мощта на Божията любов тя "побеждава злото, умива греховете, възстановява невинността на грешниците, радостта на пострадалите, разгонва омразата, огъва твърдостта на могъщите, въздава справедливостта и мира.
Честита Възкресение на всички!

 

 След благослова Urbi et Orbi, папа Франциск добави:

 

Драги братя и сестри,

 

подновявам своите поздрави за Възкресение на всички вас, дошли от цяла Италия и от различни страни, както и на всички които сте свързани посредством радио и телевизия и другите средства за комуникация. Радостта и надеждата на Възкръсналия Исус да дадат утеха в семействата, особено на възрастните, които са скъпоценната памет на обществото и на младите, които представляват бъдещето на Църквата и на  човечеството.

 

Благодаря за Вашето присъствие на този Великден, най-важния празник на нашата вяра, защото е празника на нашето спасение, празника на Любовта на Бог към нас.
Специална благодарност за дарените цветя, които и тази година идват от Холандия.
 

 

В тези Пасхални дни известявайте с думи и с живота си  добрата вест, че „Исус възкръсна!" И моля не забравяйте да се молите за мен. Приятен пасхален обяд и довиждане.