Католическа Църква

МОЛИТВЕНА ОСМОДНЕВНИЦА ЗА ЕДИНЕНИЕ НА ХРИСТИЯНИТЕ

 

От 18 януари до 25 януари се провежда Молитвена осмодневница за единение на християните

На всяка света литургия - четива, размишления и песнопения на тема:

“Твоята десница, господи, се прослави със сила”
(Изход 15, 6)