Католическа Църква

НОВИЯТ БРОЙ НА ВЕСТНИК "ИСТИНА-VERITAS", БР. 12/2017 Г.

 

ВЕСТНИК "ИСТИНА-VERITAS", БР. 12/2017 Г .