Католическа Църква

ОБЩА АУДИЕНЦИЯ НА ПАПА ФРАНЦИСК: „НЯМА КОЛЕДА БЕЗ ИСУС, ИМА И ДРУГ ПРАЗНИК, НО ТОЙ НЕ Е КОЛЕДА“

По време на общата аудиенция, проведена на 27 декември 2017 г. в зала „Павел VІ“ във Ватикана, папа Франциск се срещна с поклонници и вярващи от Италия и от цял свят. В обръщението си папата се фокусира върху смисъла на рождеството на Господ Исус Христос, а аудиенцията завърши с Отче наш и Апостолически благослов. В обръщението си папата каза:
 

 

„Днес бих искал заедно с вас да се посветя на размисъл за рождеството на Господ Исус, което тези дни изживяваме изпълнени с вяра и празнично настроение. Чрез пресъздаването на яслите, чрез литургията, библейските текстове и традиционните песни, отново преживяваме денят, в който „днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ“
 

 

В днешно време, особено в Европа, сме свидетели на известно „изкривяване“ на Коледа: зад някакво фалшиво уважение, което не е християнско по своя характер, често се прикрива желанието за маргинализиране на вярата, като от празника се премахва всяко позоваване на рождението на Исус. Но в действителност тъкмо това събитие е единствената истинска Коледа! Няма Коледа без Исус; има и друг празник, но той не е Коледа. Когато Той е поставен в центъра, тогава всички събития около празника - светлините, звуците, различните местни традиции, включително традиционните храни, всички те се съединяват в едно, за да създадат празнична атмосфера, в центъра на която стои Исус. Ако Той бъде отстранен от празника, светлините ще изгаснат, а всичко ще се превърне в нещо фалшиво.
 

 

Чрез възвестяването на Църквата ние, също като пастирите от Евангелието (Лука 2:9), сме призвани да потърсим и открием истинската светлина, тази на Исус, Който, превръщайки се в човек като нас, ни се открива по прекрасен начин: Той е роден от бедно и неизвестно момиче, която Го ражда в ясли, подкрепяна единствено от съпруга си … Светът не знае какво се случва, но ангелите небесни, които знаят какво става, се възрадват! По същия начин Божият Син ни се представя и днес: като Божи дар за човечеството, потопено в тъмнина в „страната на смъртната сянка“. (срв. Исая 9: 1). И днес често сме свидетели как човечеството често предпочита тъмнината, защото съзнава, че светлината ще открои действия и мисли, които ще го накарат да се изчерви или да изпитва угризения на съвестта. Затова и човечеството предпочита да остане в тъмнината и да не нарушава грешните си навици.
 

 

Можем да се запитаме какво означава да приемем Божия дар, който е Исус. Както сам Той ни учи със Своя живот, това означава всеки ден да бъдем свободен дар за тези, които срещаме по пътя си. Затова на Коледа си разменяме подаръци. Истинският дар за нас е Исус и също като Него, и ние искаме да бъдем дар за другите. И тъй като искаме да бъдем дар за другите, разменяме си даровете като знак, като знак за това отношение, на което ни учи Исус: Той, Който е изпратен за нас от Отца, е дар за нас, а ние сме дар за другите.
 

 

Ключ за правилното разбиране ни дава апостол Павел, който пише - този откъс от Павел е толкова прекрасен - „Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци, като ни учи да отхвърлим нечестието и светските похоти, да живеем целомъдрено, праведно и благочестиво в сегашния век," (Тит 2: 11-12). Божията благодат „се яви“ в Исус, в лицето на Бог, роден от Дева Мария както всяко друго дете на този свят, но което дойде не „от земята“, а „от небето“, от Бог. Така, чрез въплъщението на Сина, Бог открива за нас пътя към новия живот, основан не върху егоизма, а върху любовта. Раждането на Исус е най-великият жест на Нашия Небесен Отец.
 

 

И накрая, още един важен аспект: на Коледа виждаме как човешката история, тази, движена от могъщите на този свят, е проникната от Божията история. Бог въвлича тези, които са отхвърлени от обществото, те са първите получатели на Неговия дар, на дара на спасението, донесен от Исус. Исус установява приятелство с малките и презрените, а това продължава във времето и подхранва надеждата за по-добро бъдеще. Тези хора са представени от витлеемските пастири, които „слава Господня ги осия“, (Лука 2: 9-12). Те бяха хора в покрайнините на обществото, не бяха големци, а бяха отхвърлени, и тъкмо пред тях се открива първа великата вест. Пред тези хора, представени от  витлеемските пастири, се яви светлина, която ги извежда право при Исус. С тях, по всяко време, Бог иска да изгради нов свят, свят, в който повече няма да има отхвърлени, малтретирани и бедни хора.
 

 

Скъпи братя и сестри, нека през тези дни открием своя ума и сърце, за да получим Неговата благодат. Исус е Божият дар за нас, приемайки Него, ние ще станем като Него за другите, ще бъдем дар от Бога за другите, на първо място за тези, които никога не са изпитали грижа или нежност. Но колко много хора никога не са изпитали в живота си нежност, любов, жест на внимание … Коледа ни кара да сторим това. Така Исус се ражда отново в живота на всеки един от нас, чрез нас, Той продължава да бъде дар за спасението на малките и отхвърлените.

 

 

Източник: www.zenit.org