Католическа Църква

ПОСЕЩЕНИЕ НА ПАПА ФРАНЦИСК В БАНГЛАДЕШ: СРЕЩА С ЕПИСКОПИТЕ НА БАНГЛАДЕШ

В рамките на визитата си в Бангладеш, на 1 декември 2017 г. папа Франциск посети Архиепископската катедрала в Дака, а след това  на 1 декември 2017 г. проведе среща с епископите на страната. В началото на срещата папата беше приветстван от кардинал Патрик Д'Розарио, архиепископ на Дака, а след това Св. Отец направи следното обръщение:

„Ваше високопреосвещенство,
Скъпи братя епископи,

Колко се радвам да бъда сред вас! Благодаря на кардинал Патрик за неговите уводни думи, които представиха богатството от духовни и пастирски дела на Църквата в Бангладеш. Особено съм благодарен за препратката му към дългосрочния Пастирски план от 1985 г., в който са изложени евангелските принципи и приоритети, ръководили живота и мисията на църковната общност в тази млада нация. Собственият ми опит от Апаресида, който постави началото на мисията в Южна Америка, ме е убедил в ползата от такива планове, които въвличат целия Божи народ в постоянен процес на  различаване и действия.

В сърцето на този пастирски план е поставена реалността на общението, което  продължава да вдъхновява мисионерската ревност, с която се отличава Църквата в Бангладеш. Вашето епископско ръководство традиционно се характеризира с дух на колегиалност и взаимна подкрепа. Този дух на съчувствена колегиалност се споделя и от вашите свещеници и чрез тях се разпространява в енориите, общностите и сред многобройните апостолати на вашите местни църкви. Той намира израз в сериозността, с която вие, във вашите епархии, се отнасяте към вашите пастирски посещения и демонстрирате практическа загриженост за благоденствието на вашия народ. Моля ви да постоянствате в това служение на присъствието, което само може да укрепи връзките на общението, обединяващо вас с вашите свещеници, които са ваши братя, синове и съработници в Господното лозе, както и с монасите, чийто принос към католическия живот в тази страна е от толкова ключово значение.

В същото време искам да ви помоля да показвате още по-голяма пастирска близост до миряните. Необходимо е да се насърчава тяхното активно участие в живота на вашите църкви, не на последно място и чрез каноническите структури, които позволяват гласовете им да бъдат чути, а опитът им да бъде оценен. Ценете по достойнство харизмите на миряните – мъже и жени, насърчавайте ги да предлагат своите дарове в услуга на Църквата и на обществото като цяло. Мислите ми са насочени към множеството посветени катехисти в тази страна, чийто апостолат е от съществено значение за израстването във вярата и за християнското възпитание на следващите поколения. Те са истински мисионери и водачи в молитвата, особено в по-отдалечените региони. Бъдете загрижени за техните духовни нужди и за тяхното непрекъснато израстване във вярата.
В тези подготвителни месеци за следващото заседание на Синода на епископите всички ние сме изправени пред предизвикателството да осмислим как най-добре да споделим с младежите в нашите страни радостта, истината и красотата на нашата вяра. Бангладеш е благословен със званията за свещенство и посветен живот; необходимо е да се уверите, че кандидатите са добре подготвени, за да могат да предадат богатството на вярата на другите, особено на техните съвременници. В дух на общение, който хвърля мост между поколенията, ви моля да им помогнете да поемат с радост и ентусиазъм делото, започната от другите, със съзнанието, че един ден и те на свой ред ще бъдат призвани да го предадат на следващото поколение.

Църквата в Бангладеш полага впечатляващи усилия за подпомагане на семействата, както и за напредъка на жените. Хората в тази страна са известни с любовта си към семействата, с тяхното чувство за гостоприемство, с уважението, което изпитват към своите родителите, баби и дядовци, с грижите, които посвещават на възрастните, немощните и уязвимите. Тези ценности са утвърдени и възвисени от Евангелието на Исус Христос. Дължим специална благодарност на всички, които се трудят безмълвно в подкрепа на християнските семейства и на мисията им всекидневно да свидетелстват за помирителната Божия любов и за изкупителната любов ва Господа. Както посочва Ecclesia in Asia „семейството не е просто обект на пастирската грижа на Църквата, то е едно от най-ефективните средства, с които Църквата разполага за евангелизацията“ (№ 46).

Важна цел, заложена в Пастирския план, доказала своята пророческа сила, е грижата за бедните. Католическата общност в Бангладеш може да се гордее с историята си на служение в полза на бедните, особено в отдалечени региони и сред племенните общности; тя продължава всеки ден да полага тези усилия чрез апостолата за образование, чрез своите болници, клиники и здравни центрове, чрез своите разнообразни милосърдни дела. И все пак, особено в светлината на настоящата бежанска криза, осъзнаваме още колко много трябва да бъде направено! Делата на загриженост за бедните трябва да бъдат вдъхновени от съзнанието, че пастирското милосърдие следва бързо да разпознава човешката уязвимост и да отвръща на тази нужда с щедрост към всеки отделен човек. Полагайки усилия за изграждането на „култура на милосърдието“ (виж. Misericordia et Misera, 20), вашите местни църкви демонстрират своята загриженост за бедните, възвестяват с още по-голяма сила безкрайната Божия милост и допринасят в немалка степен за цялостното развитие на тяхната родина.

Важно място в моето пастирско посещение в Бангладеш заема междурелигиозната и икуменическа среща, която ще се проведе непосредствено след настоящата ни среща. Етническото разнообразие на вашата нация намира израз и в различието в религиозните традиции. Посвещението на Църквата на развитието на  междурелигиозно разбирателство посредством семинари и образователни програми, както и чрез лични контакти и покани, допринася за успеха на добрата воля и хармонията. Трудете се непрестанно за изграждането на мостове и да насърчаване на диалога, тъй като тези усилия не само улесняват общуването между различните религиозни групи, те също така пробуждат и духовните енергии, необходими за непрестанните усилия за изграждането на нацията в дух на единство, справедливост и мир. Когато религиозните водачи в един глас се обявяват срещу насилието, което се опитва да се крие зад религията, когато те се стремят да заместят културата на конфликта с културата на срещата, те се уповават и черпят опит от най-дълбоките духовни корени на собствените си традиции. По този начин те също така вършат неоценима услуга на бъдещето на своите страни и на света, като водят младите по пътя на справедливостта, „подкрепят ги по пътя на зрелостта, учат ги да отговарят на разединяващата логика на злото с търпелива работа за израстване в доброто“ (Обръщение към Международната конференция за мир, Ал-Азхар, Кайро, 28 април 2017 г.).

Скъпи събратя епископи, благодаря на Господ за тези мигове на разговори и братско споделяне. Щастлив съм също така, че това Апостолическо пътуване, което ме доведе до Бангладеш, ми позволи да бъда свидетел на мисионерската ревност на Църквата в тази страна. Възлагайки радостта и трудностите на вашите местни общности на Бог, нека се помолим заедно на Светия Дух да ни дари силата да възвестим „новостта на Евангелието със смелост (parrhesia) по всяко време и на всяко място“, дори когато срещаме съпротива. (Evangelii Gaudium, 259). Нека свещениците, монасите, посветените мъже и жени, миряните, поверени на вашата пастирска грижа, да намерят в себе си сили да бъдат евангелизатори, които „възвестяват благата вест не само с думи, но преди всичко с живота си, преобразен от Божието присъствие.“ (Пак там). На всички вас, с най.-голямо съчувствие, изпращам своя Апостолически благослов. И ви моля, не забравяйте да се молите за мен.“

Визитата на папа Франциск в Бангладеш завърши на 2 декември 2017 г., когато програмата му включваше среща със свещеници, монаси и монахини, последвана от среща с младежи в Дака.
Източник: www.zenit.org