Католическа Църква

НОВИЯТ БРОЙ 125 НА СПИСАНИЕ "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА"

Проблемите на мира и войната са в центъра на новия 125 брой на сп. „Християнство и култура”. На тази тема е и разговорът на френския социолог Доминик Волтон с папа Франциск, откъс от новоизлязлата книга „Политика и общество”. На „православната ИДИЛ”  и скандалите около филма „Матилда” в Русия е посветен текстът на Александър Солдатов, а либералният ислямски теолог Абдел Хаким Урги в интервю в списанието заявява: „Искаме реформа в исляма”. В броя можете още да прочетете статията на Филип Димитров „Размисли по въпроса за ранното датиране на Евангелието на Йоан”, проповедта на архим. Захариас „Благодарението като аскетически метод”, изнесена на Седмицата на православната книга във Варна, както и статията на Уилфред Макклей „Необяснимото постоянство на чувството на вина”. На „500 години Реформация”  са посветени текстовете на Вениамин Пеев за „началото на Реформацията: въпроси и отговори”, както и на Мартин Илерт за „двете гледища в отношението Православие и Реформация. Статията на княз Иларион Василчиков пък ни връща към стогодишнината от Поместния събор на Руската православна църква (1917-1918 г.). В рубриката „Размисли” са публикувани „Кратките есета за размисъл и молитва” на Калин Михайлов. Броят е илюстриран с картини и фотографии, представени в изложбата „Храмът, времето и ние. Базиликата „Св. София” в Музея за история на София. 

 

ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА, БР. 125
Съдържание
 

РАЗГОВОР
1.      Мир и война
Разговор на Доминик Волтон с папа Франциск
 

СЕДМИЦА НА ПРАВОСЛАВНАТА КНИГА
2.      Архим. Захариас. Благодарението – най-същностното дело на човека
 

ХРИСТИЯНСТВО И ИСТИНА
3.      Филип Димитров. Размисли по въпроса за ранното датиране на Евангелието от Йоан
 

ХРИСТИЯНСТВО И ИСТОРИЯ
4.      Княз Иларион Василчиков. Спомени за Събора 1917–1918 г.
 

ХРИСТИЯНСТВО И СЪВРЕМЕННОСТ
5.      Уилфрид Макклей. Необяснимото постоянство на чувството за вина
 

ХОРИЗОНТИ
6.      Александър Солдатов. Православната ИДИЛ (все още незабранена в Русия)
7.      Абдел Хаким Урги. Искаме реформа на исляма
8.      сп. Икономист. Мнозинството от британците вече не са религиозни
 

500 ГОДИНИ РЕФОРМАЦИЯ
9.      Вениамин Пеев. Началото на Реформацията: въпроси и възможни отговори.  
10.  Мартин Илерт. Две гледища върху отношението между Реформация и православие: Посланието на Филип Меланхтон до патриарх Йоасаф II и писмото на Йохан Кристиян Бютнер до Аугуст Херман Франке
 

РАЗМИСЛИ
11.  Калин Михайлов. Кратки есета за размисъл и молитва
 

ХРИСТИЯНСКО ИЗКУСТВО
12.  Щефан Вайнфуртер. Папите и единството на латинския свят
 

ГАЛЕРИЯ
13.  Христина Грозданова и Симеон Тончев. Храмът, времето и ние. Базиликата „Св. София“