Католическа Църква

НОВИЯТ БРОЙ НА ВЕСТНИК "ИСТИНА-VERITAS", БР. 11/ 2017 г.

 

ВЕСТНИК "ИСТИНА-VERITAS", БР. 11/2017 Г.