Католическа Църква

АУДИЕНЦИЯ С УЧАСТНИЦИТЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ СИМПОЗИУМ ПО РАЗОРЪЖАВАНЕТО, ОРГАНИЗИРАН ОТ ПАПСКИЯ СЪВЕТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕ

Днес 11 ноември в 12:30 часа, в зала Клементина на Апостолическия дворец, Светият отец Папа Франсиск проведе среща с участниците в Международния симпозиум по разоръжаването - за свят свободен от ядрени оръжия и за цялостно разоръжаване. Форумът е организиран от Папския съвет за насърчаване на цялостното човешко развитие и започва днес в новата зала на синода на Ватикана и ще продължи до събота 11 ноември.

В симпозиума ще вземат участие единадесет нобелови лауреати за мир, ръководители на Организацията на обединените нации и НАТО, дипломати представляващи различни държави включително Русия, САЩ, Южна Корея и Иран, експерти в областта на въоръженията, членове на фондации и организации на гражданското общество активно ангажирано в тази област. На икуменическо ниво ще участват представители на епископските конференции на Църквата както и представители от други религии, от образователната сфера, делегации на студенти и преподаватели от университети в САЩ, Русия и Европейския съюз.

Публикуваме обръщението на Папа Франциск към присъстващите

 

Скъпи приятели,


сърдечно посрещам всеки един от вас и изразявам дълбоката си благодарност за вашето присъствие тук и вашата работа в услуга на общото благо. Благодаря на кардинал Турксон за поздравлението и въвеждащите слова.


В този симпозиум вие се срещате, за да обсъдите въпроси, които са критични както сами по себе си, така и в светлината на сложните политически предизвикателства на сегашната международна сцена, белязана от нестабилност и конфликт. Определен песимизъм може да ни накара да мислим, че "перспективите за свят без ядрени оръжия и за цялостно разоръжаване" - темата на вашето събрание, изглежда все по-отдалечена. Наистина, ескалацията на надпреварата във въоръжаването продължава, а цената на модернизирането и разработването на оръжия, не само ядрени оръжия, представлява значителен разход за народите. В резултат на това реалните приоритети, пред които е изправено нашето човешко семейство, като борбата срещу бедността, насърчаването на мира, предприемането на образователни, екологични и здравни проекти и развитието на човешките права, се прехвърлят на второ място

Също така не можем да не сме истински обезпокоени от катастрофалните хуманитарни и екологични последици от използването на ядрени устройства. Ако вземем предвид и риска от случайна детонация в резултат на грешка от всякакъв вид, заплахата от тяхното използване, както и тяхното притежание, трябва да бъде категорично осъдено. Защото те съществуват в служба на страха, който засяга не само страните в конфликт, но и цялата човешка раса. Международните отношения не могат да бъдат поддържани с военна сила, взаимно сплашване и запасяване с оръжия. Оръжията за масово унищожение, особено ядрените оръжия, не създават нищо друго освен фалшиво чувство за сигурност. Те не могат да представляват основа за мирно съвместно съществуване между членовете на човешкото семейство, което по-скоро трябва да бъде вдъхновено от етика на солидарността. Съществено в това отношение е свидетелството, дадено от Хибакуша, оцелелите от бомбардировките над Хирошима и Нагасаки, заедно с други жертви на тестване на ядрени оръжия. Нека техният пророчески глас служи като предупреждение, преди всичко за идните поколения!

Освен това оръжията, които водят до разрушаването на човешката раса, са безсмислени дори от тактическа гледна точка. Затова, докато истинската наука винаги е в услуга на човечеството, в наше време ние все повече сме притеснени от злоупотребата с някои проекти, първоначално замислени за добра кауза. Достатъчно е да отбележим, че ядрените технологии се разпространяват и чрез цифровите комуникации и че инструментите на международното право не са възпрепятствали присъединяването на нови държави към онези, които вече притежават ядрени оръжия. Последващите сценарии са дълбоко смущаващи, ако разгледаме предизвикателствата на съвременната геополитика, като тероризма или асиметричната война.

В същото време, здравият разум продължава да излъчва светлина на надежда върху нашия непокорен свят. Наскоро, например, в историческо гласуване в Обединените нации, мнозинството от членовете на международната общност определиха, че ядрените оръжия са не само неморални, но и трябва да се считат за незаконно средство за война. Това решение запълни значителна правна празнота, доколкото химическите оръжия, биологичните оръжия, античовешките мини и касетъчните бомби са изрично забранени от международните конвенции. Още по-важен е фактът, че това е главно резултат от "хуманитарна инициатива", спонсорирана от съюз между гражданското общество, държавите, международните организации, църквите, академиите и експертните групи. Документът, който вие, отличени получатели на Нобелова награда, ми подарихте, е част от това, и аз изразявам своята благодарност.

Тази година се отбелязва петдесетата годишнина от енцикликата "Прогресът ва народите" на папа Павел VI. Тази енциклика, в развиването на християнското понятие на човека, изложи идеята за цялостно човешко развитие и го предложи като "новото име на мира". В този запомнящ се и все още своевременен документ Папата категорично заяви, че "развитието не може да се ограничи само до икономическия растеж. За да бъде автентичен, той трябва да е неделим; тя трябва да насърчава развитието на всеки човек и на целия човешки род“

Прогресът, който е както ефективен, така и приобщаващ, може да постигне утопията на свят без смъртоносни агресивни инструменти, противно на критиките на онези, които смятат за идеалистичен всеки процес на демонтиране на арсенали. Учението на Йоан XXIII остава валидно. Като посочва целта за цялостно разоръжаване, той заявява: "Освен ако този процес на разоръжаване не бъде задълбочен и достигне до самите души на мъжете, е невъзможно да се спре надпреварата във въоръжаването или да се намалят въоръженията или - и това е най-важното - в крайна сметка да ги премахнем изцяло "(Мир на земята, 11 април 1963 г.).

Църквата не се уморява да предложи на света тази мъдрост и действията, които тя вдъхва, като съзнава, че пълноценното развитие е полезният път, към който човешкото семейство е призовано да пътува. Аз ви насърчавам да продължите тази дейност с търпение и постоянство, с увереността, че Господ е винаги на наша страна. Нека Той благослови всеки от вас и вашите усилия в служба на справедливост и мир.

 

Източник:
www.vatican.va