Католическа Църква

ДЕН НА КАРИТАС „ДА ОБИЧАМЕ НЕ НА ДУМИ, А С ДЕЛА“

Kакто беше прочетено в неделя във всички католически храмове из страната, Епископската конференция на Католическата църква в България обявява и приканва седмицата (12-19 ноември 2017 г.) да бъде посветена на бедните.

 

Публикуваме тук долу официалното обръщение на Н. Впр. Монс. Петко Христов за официалния Ден на „Каритас“ (12 ноември 2017 г.), даващ начало на седмицата посветена на бедните, която ще завърши на 19 ноември – обявен от папа Франциск за Световен ден на бедните под мотото:
 

 „Да обичаме не на думи, а с дела“.
 

 „Каня цялата Църква, както и мъжете и жените с добра воля, да отправят поглед към всички, които протягат ръце, викайки за помощ и които търсят нашата солидарност. Това са наши братя и сестри, създадени и обичани от единствения Небесен Отец.“
 

Папа Франциск, из „Послание за Световния ден на бедните“, 13.06. 2017 г.


 

 Всяка година, неделята преди 13 ноември – деня на Блажените мъченици Евгений, Камен, Павел и Йосафат, отбелязваме Деня на „Каритас“.

 

 Целта на този ден е да мотивираме християнските общности и всички хора с добра воля, без оглед на тяхната религия и националност, да изразят своята съпричастност към страдащите, както и да научат повече за разнообразните дейности на „Каритас“ в подкрепа на нуждаещите се. Да ги насърчим да подкрепят не само на думи, но и с дела изпадналия в нужда, като помогнат в ежедневните грижи на „Каритас“ – изцяло насочени към онези наши братя и сестри, живеещи в изолация, поради бедност, болести, злоупотреба или насилие.

 

 Тази година Денят на „Каритас“ ще премине под мотото „Да обичаме не на думи, а с дела“ и ще даде началото на една седмица, посветена на бедните. Инициативите, които ще бъдат организирани в дните 12-19 ноември 2017 г., ще следват призива на папа Франциск: „Нека се приближим до бедните: това ще бъде благоприятен момент да срещнем Бог, Когото търсим. (…) Нека ги посрещнем с отворени обятия като високопоставени гости на нашата трапеза; те могат да ни бъдат учители, които ни помагат да живеем вярата по-последователно“.

 

 „Каритас“, като организация на Католическата църква, е призвана да се вслушва в гласовете на страдащите. И в дух на солидарност и милосърдна грижа да бъде тяхна опора, като им помогне да възвърнат достойнството си и да поемат живота си в свои ръце.

 

 Нека в седмицата, в която отбелязваме Деня на „Каритас“, чрез делата си да бъдем конкретен знак за Милосърдната любов на Христос към бедните и най-нуждаещите се.

 

 Нека нашите действия да създадат многобройни моменти за среща и приятелство, за солидарност и конкретна помощ. Защото само когато превърнем споделянето, съпричастността и подкрепата в начин на живот, можем истински да се доближим до Стъпките Му и да живеем вярата в нейната пълнота.


Петко Христов
Никополски епископ
Президент на „Каритас България“

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: НАРЪЧНИК ЗА ДЕНЯ НА КАРИТАС

Прикачени файлове

den_na_caritas_narachnik_2017.pdf - pdf - 1102 Kb