Католическа Църква

СПИСАНИЕ "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА", БР. 124
Християнството и проблемите на съвременния свят са в центъра на новия 124 брой/Лято на сп. „Християнство и култура”. Смилен Марков представя документи на Православната църква в Америка посветени на борбата с расизма, а Атанасиос Папатанасиу размишлява над признаците на националсоциализъм в Еладската църква. На новия консерватизъм и човешките права е посветена статията на Светослав Риболов, а Уилям Кавана се спира на изобретяването на фанатизма. Тема, която намира неочаквано продължение в студията на Марсел Конш за човешкото съществуване и виновността. В рубриката „християнство и история” о. Стоян Чиликов разглежда историята на празника Успение Богородично, а Венцислав Каравълчев – съдбата на старозагорските (верийски) мъченици за Христа: 40-те девици, дякон Амон и Келсина. Съвременното богословие е представено с лекцията на проф. Калин Янакиев Евхаристията и Църквата, изнесена на Седмицата на православната книга във Варна, както и със статиите на Джон Манусакис за черното богословие на анатеизма и на о. Пламен Гечев за мистиката като основа на душегрижието. Броят е илюстриран с фотографии на Александър Осиченко.
 
  
Християнство и култура, бр. 124 (лято)
съдържание
 
 

 

 

Седмица на православната книга – Варна, 4–10 септември 2017

1.     Калин Янакиев. Евхаристията на Църквата 

 

Проблеми на Православието

2. Смилен Марков. Православната църква в Америка и расизмът. Въведение към публикуваните документи

а. Св. синод на Православната църква в Америка. Пастирско послание относно Декларацията за еманципация: 150 години по-късно

б. Изявление на Св. синод на епископите на Православната църква на Америка

в. Събрание на каноничните православни епископи на САЩ. Отговор на насилието на расова основа в Шарлотсвил, Вирджиния

3. Атанасиос Папатанасиу. Признаци на националсоциализъм в Еладската църква

 

Християнство и политика

4. Светослав Риболов. Новият консерватизъм и човешките права

5. Уилям Кавана. Изобретяването на фанатизма

 

Християнство и истина

6. Марсел Конш. Човешкото съществуване и виновността

 

Християнство и история

7. свещ. Стоян Чиликов. История на празника Успение Богородично

8. Венцислав Каравълчев. Старозагорските (верийски) мъченици за Христа: 40-те девици, дякон Амон и Келсина 

 

Християнство и психология

9. Джон Манусакис. Пропукване. Черното богословие на анатеизма

10. о. Пламен Гечев. Мистиката като основа за душегрижието

 

Медиен обзор

11. Юли – септември 2017