Католическа Църква

БРАКЪТ И СЕМЕЙСТВОТО: ПАПАТА ОБНОВИ ИНСТИТУТА „ЙОАН ПАВЕЛ II“

На 19 септември 2017 г. папа Франциск издаде Motu Proprio, с което създава Папски богословски институт за науките за брака и семейството „Йоан Павел ІІ“. Новият институт ще замени основания през 1981 г. Папски богословски институт за брака и семейството „Йоан Павел ІІ“. Издаденият на 19 септември документ разширява дейността на института в пастирската, мисионерската и академичната области, с цел  институтът да се обърне към „реалността на днешното семейството в цялата му сложност, с всички негови светлини и сенки“.
 

В документа, датиран на 8 септември 2017 г., папа Франциск припомня, че институтът е основан от папа Йоан Павел II, воден от „голяма загриженост за семейството“, след Синода на епископите от 1980 г. и е бил разположен в Папския латерански университет. В течение на годините неговата дейност се разширява, за да достигне до всички континенти.
 

 

В последно време бракът и семейството стоят в центъра на вниманието на Църквата, което намери израз в двата Синода от октомври 2014 г. и октомври 2015 г., след които беше издадено Следсъборното насърчение Amoris Laetitia, публикувано през 2016 г.
 

 

Тези събития доведоха до „обновяване на съзнанието за Евангелието на семейството и за новите пастирски предизвикателства, на които християнската общност е призвана да намери отговор“, отбелязва папата, който подчертава, че днешната „антропологическа и културната промяна“ изисква „аналитичен и диверсифициран подход“. А това, подчертава папата, „означава, че не трябва да се ограничаваме до мисионерски и пастирски практики, които отразяват модели от миналото“.
„Трябва да бъдем съвестни и страстни тълкуватели на мъдростта на вярата в една среда, в която хората във все по-малка степен са подкрепяни от социалните структури, отколкото в миналото в техния емоционален и семеен живот“, продължава той.
 

 

Става въпрос за „вглеждане, с изпълнени със съчувствие интелигентност и с мъдрост реализъм, към състоянието на днешното семейството в цялата му сложност, с всички негови светлини и сенки“.
Воден от тази мисъл, папа Франциск създава „нова юридическа рамка на Института „Йоан Павел ІІ“, която да даде възможност визионерската интуиция на свети Йоан Павел II и силното му желание за изграждане на тази академична институция да бъдат успешно развити и оценени заради тяхната плодотворност и навременност“.
 

 

Издаденото Motu Proprio разширява компетенциите на института, както в пастирско, така и в мисионерско отношение „в областта на науките за човека и антропологичната култура, в тази фундаментална за културата на живота област“.
 

 

Новата структура, която ще продължи да бъде свързана с Латеранския университет, наследява предишния институт, който се закрива. Но първоначалното вдъхновение обаче трябва да продължи да „освещава“ и новите дейности на института, уточнява текстът.
 

 

Институтът ще има „академичен характер в служба на мисията на Вселенската църква“, като ще има за цел да „задълбочава научното познание по отношение на брака и семейството и по темите, свързани с фундаменталния съюз между мъжа и жената за запазване на поколението и творението“.
Той ще се радва на привилегировани отношения със „служението и поучителната власт на Светия престол“ по-конкретно чрез посредничеството на Конгрегацията за католическо образование, 

 

Дикастерията за миряните, семейството и живота и Папската академия за живота.
Богословският институт ще има правото да издава на своите студенти университетски дипломи  - докторанти и лицензианти – по „науките на брака и семейството“; и ще разполага с необходимите  инструменти – катедри, преподаватели, програми, административен персонал, за да провежда църковната и научна мисия, с които е натоварен.

 

 

Източник: www.zenit.org