Католическа Църква

НОВИЯТ БРОЙ 122 НА СПИСАНИЕ "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА"

Отношението между Църквата и мирския свят е тематичен център на новия 122 брой на сп. „Християнство и култура”. Външното благополучие на Руската православна църква е измамно – твърди руският православен публицист Сергей Чапнин в интервю в броя, а Момчил Методиев изследва ситуацията В търсене на покровител (фактори и тенденции в българо-руските църковни отношения през ХХ в.). Темата намира продължение в анализа на Атанасиос Папатанасиу Признаци на националсоциализъм в Еладската църква и в статията на Йохан Баптист Мец Как говоря за Бога в секуларния свят. На нея е посветено и словото на румънския патриарх Даниил за значението на събора в Крит, както и текстове за границата между публичната политика и личната вяра. Християнската култура е представена със Слово за Апокалипсиса на Андрей Тарковски и размисъла на Александър Солженицин За Майстора и Маргарита, а съвременната християнска мисъл – с анализа на Рене Жирар Случаят Йов и статията на Николай Арсениев „Томлението на духа” в историята на човечеството.  В рубриката „свидетели на вярата” може да прочетете разказ за изповедника о. Георги Калчу-Думитряса и негови слова и писма. Броят е илюстриран с творби на Теофан Критски, най-значимият зограф на Критската иконописна школа. 

 

ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА, БРОЙ 122


РАЗГОВОР
1. Външното благополучие на Руската православна църква е измамно.
Руският православен публицист Сергей Чапнин пред Християнство и култура

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
2. Момчил Методиев. В търсене на покровител. Фактори и тенденции в българо-руските църковни отношения през ХХ век

ХРИСТИЯНСТВО И ФИЛОСОФИЯ
3. Рене Жирар. Случаят Йов

ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА
4. Андрей Тарковски. Слово за Апокалипсиса
5. Александър Солженицин. За Майстора и Маргарита

СВИДЕТЕЛИ НА ВЯРАТА
6. о. Кирил Синев. Изповедникът отец Георги Калчу-Думитряса
7. о. Георги Калчу. Слова и писма

ХОРИЗОНТИ
8. Румънски патриарх Даниил. Значима крачка във вселенската православна съборна практика: литургично, пастирско и мисионерско значение на Събора в Крит  
9. Икономист. Оставката на Тим Фарън поставя въпроса за границата между публичната политика и личната вяра
10. Джералд Ръсело. Европа, християнството и размислите на Кристофър Доусън

СЪВРЕМЕННО БОГОСЛОВИЕ
11. Йохан Баптист Мец. Как говоря за Бог в секуларния свят?
12. Николай Арсениев. „Томлението на духа“ в историята на човечеството

ДЕБАТИ
13. Атанасиос Папатанасиу. Признаци на националсоциализъм в Еладската църква

ГАЛЕРИЯ
14. Златина Карчева. Теофан от остров Крит – най-значим зограф на Критската иконописна школа