Католическа Църква

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТ КРАЯ НА СРЕЩАТА НА ПРЕСАТАШЕТАТА И ГОВОРИТЕЛИТЕ НА ЕПИСКОПСКИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА В ЕВРОПА (СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ 7 -10 ЮНИ) И ДЕКЛАРАЦИЯ НА АПОСТОЛИЧЕСКИЯ ЕКЗАРХ НА СОФИЯ

Годишната среща на пресаташетата и говорителите на Епископските конференции се проведе в София (Българя) от 7 до 10 юни по покана на Н.В.Пр. Епископ Христо Пройков, председател на Епископската конференция на Католическата църква в България и Апостолически екзарх.
В столицата на България говорителите дискутираха въпроси свързани с новите медии и социалните мрежи в частност, отнасящи се до Синодалния аспект на Църквата, комуникацията свързана с християнското разбиране за призванието, служението и привързаността на църквата за Европа, ангажиментът на Църквата за борба срещу злоупотребата с деца в интернет. Също така беше споделен ценен опит по проекти в областта на комуникацията.
В София четиридесетте и пет делегати от двадесет и пет европейски страни имаха възможността да се запознаят с културната история и християнското наследство на страната, да се запознаят лично с директора на Българската телеграфна агенция (БТА), г-н Максим Минчев, както и да  участват в църковния и литургичен живот на местната католическа общност, която в България е представена както от Западен (латински обред) така и от Източно католически обред. За тази малка, но особено жива католическа общност предизвикателствата остават многобройни. 

Декларация на Апостолическия Екзарх на София
Във връзка с подготовката на България да поеме за първи път в своята история председателството на Съвета на Европейския съюз (от януари 2018 г.), говорителите на католическите епископи бяха информирани за неприятното обстоятелство създало се напоследък между Екзархията в София и Финансовия отдел на Столична община, който отказва да признае статута на молитвени домове на католическите манастири в София.
В следствие местната Католическа църква бе принудена да търси правото си в Съда срещу решенията на гореспоменатия финансов отдел. Въпреки многократните писмени положителни становища на различни компетентни държавни органи, като напр. Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет на Република България, от финансовият отдел на общината предпочетоха съдебните дела, които понастоящем са в ход.
Според адвокатите на Екзархията и епископ Христо Пройков: "Това неприятно упорство дава лоша светлина върху зачитането на религиозната свобода в България дотолкова, доколкото тя явно е уязвима и подвластна на личните интерпретации на общински или държавни служители".

10 години от присъединяването на България към Европейския съюз
Десетата годишнина от присъединяването на България  към Европейския съюз беше повод за размисъл за състоянието на Съюза и за социалните, икономическите и културните предизвикателства, които засягат целия европейски континент. В тази задача говорителите бяха подпомогнати от Монс. Пауло Рудели, постоянен наблюдател на Светия престол при Съвета на Европа и от отец Оливие Покийон, Генерален секретар на СОМЕСЕ.
Привързаността на Църквата към този проект за мир и развитие, а именно за тази общност с обща съдба, която Европейският съюз е призван да бъде, се превръща в постоянен и дискретен съпровод на работата на европейските институции. Многото предизвикателства, които днес застрашават сближаването и самия европейски проект, изискват обновление на усилията на европейските институции да преосмислят начините си на работа, търсейки вдъхновение в собствените си идеали. За да свидетелстват привързаността на Църквата за Европа, председателите на конференциите на католическите епископи в Европа ще се срещнат в края на септември в Минск, Беларус, свикани от ССЕЕ, и мисията на Църквата в днешния контекст на континента е сред темите, върху които те ще отразяват. От своя страна, COMECE - църковният организъм, който придружава работата на Европейския съюз - заедно със Държавния секретариат на Светия Престол организира европейски диалог, озаглавен "Пре-осмисляне на Европа. Християнски приноси за бъдещето на Европейския проект", който ще се проведе следващата есен (27-29 октомври) в Рим.
Размислите за Европа на гостите в София бяха обобщени на среща с Н.В. цар Симеон II, бивш министър-председател на България (2001-2005 г.), след която участниците оцениха големия ангажимент и личен принос към осъществяването на европейския проект.

Синодът за младежите
Следвайки предстоящия Синод за младежта, говорителите започнаха размисъл за технологичното развитие в областта на комуникацията и разпространението на социалните медии по следните теми: разбирането за синодалност, начина на споделяне на християнското понятие за призвание и ангажираността на Църквата в борбата срещу злоупотребата с деца в интернет. В тези сесии бяха включени експерти като: Fr. Ерик Салобир ОП, генерален съветник за социалните комуникации на Доминиканския орден; Натали Беккварт, директор на Националната служба за евангелизация на младежи и професии на конференцията на френските католически епископи и фр. Проф. Д-р Ханс Золнър SI, председател на Центъра за защита на детето.
Новите медии и по-специално социалните мрежи, могат да допринесат значително за насърчаването на практическото участие на вярващите в живота и отразяването на Църквата.
Дигиталната култура чрез еволюцията на "колективната интелигентност" ("crowdsourcing"), характерна черта на света на хакерите и "отворения код", като се съсредоточава върху включването на все повече мисли, ангажирани в размисъл върху един въпрос, една и съща ситуация и един и същ проблем, с оформянето и увеличението на броя на възможните решения на даден проблем - макар и без претенциите за постигане на "общо решение" - биха могли да помогнат да живеем и да мислим за синодалност в Църквата по нов и правилен начин. Тези нови технологични възможности обаче изискват от Църквата и от обществото като цяло да упражняват внимателен контрол върху тях, за да проверят дали те наистина са в служба на човека като личност, неговото добруване и истината.

Дори когато се общува около християнското понятие за призвание, Църквата не може да е достатъчно полезна освен ако не прибегне до новите медии, социалните мрежи и ориентираната към образите култура, в която днес са потопени младите хора. Трябва да работим усилено, като използваме "видео педагогика" и като дадем глас на онези преживявания, които могат да покажат красотата на различните професии в Църквата, разбирани като служение за доброто на всички и Божията слава, като в същото време помагат на всеки по отделно да размишлява върху връзката си с Господ, който призовава всеки един човек.

Въпреки че страда от случаите на злоупотреба с деца, извършена от ръкоположените й министри, Църквата съумява да бъде в челните редици на борбата срещу всички форми на злоупотреба с деца, които в епохата на комуникациите се извършват все повече и през интернет. Говорителите бяха информирани за инициативите, предприети в тази област, по-специално тези, които са популяризирани от Центъра за закрила на детето на папския Грегориански университет и предстоящата международна конференция "Детското достойнство в цифровия свят", която ще се проведе в Рим (3- 6 октомври) и потвърждава ангажимента на Църквата към правителствата и много други международни институции за справяне с този проблем.

Накрая срещата беше също така възможност да бъдат споделени проектите и добрите практики на конференциите на католическите епископи в областта на социалните комуникации.

Следващата среща на говорителите и пресаташетата през 2018 г. ще се състои в Рим на 26-28 юни 2018 г.

Прикачени файлове

bg_news_release_12.06.2017.pdf - pdf - 596 Kb