Католическа Църква

НОВИЯТ БРОЙ 120/ПРОЛЕТ НА СПИСАНИЕ

Срещата на християнството и философията е тематичен център на новия, 120 брой на сп. „Християнство и култура”/Пролет. Какво е вяра? – пита римският папа Франциск в интервю за немския вестник „Цайт”, а философът Ханс Йонас анализира свободата на научното изследване и общественото благо. На идеята за трансцендентална теология у Имануил Кант и проблема за сакралното се спира  в статията си Владимир Теохаров, а Георги Каприев изследва аристотелистката аргументация в „Антиритики срещу иконоборците” на Теодор Студит и при Йоан Дамаскин. В броя можете да прочетете още статията на Романо Гуардини за Гьоте, Тома от Аквино и класичния ум, Психотеологическите рапсодии на Владимир Градев, както и изследването на Калин Янакиев Принасящият и Принесеният (Историко-космическата екзегеза на Христовата жертва у св. ап. Павел и св. Йоан Богослов). Архим. Кирил Говорун се пита що е политическо православие: идеология? Гражданска религия? Ерес?, а Марио Коев разсъждава над концептуалното и драматичното. Слава Янакиева анализира христологията на образа (с фокус върху киното), а Антоанета Дончева се спира на проблема за раненото тяло (Болката като онтология в творчеството на Самюел Бекет). Броят е илюстриран с фотографии на Емил Добрев.

 

ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА, БР. 120
СЪДЪРЖАНИЕ

 

ХРИСТИЯНСТВО И ОБЩЕСТВО
1. Какво е вяра? – с папа Франциск разговаря Джовани Лоренцо, главният редактор на Zeit
2. Ханс Йонас. Свободата на научното изследване и общественото благо

 

ПРОБЛЕМИ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
3. Архим. Кирил Говорун. Политическото православие: Идеология? Гражданска религия? Ерес?

 

БОГОСЛОВИЕ
4. Калин Янакиев. Принасящият и Принесеният. Историко-космическата екзегеза на Христовата Жертва у св. ап. Павел и св. Йоан Богослов
5. Георги Каприев. Аристотелистката аргументация в Антиритики срещу иконоборците на Теодор Студит и при Йоан Дамаскин

 

ХРИСТИЯНСТВО И ФИЛОСОФИЯ
6. Владимир Теохаров. Идеята за трансценденталната теология в Opus postumum на Имануел Кант и произходът на проблема за сакралното
7. Романо Гуардини. За Гьоте и Тома от Аквино и за класичния ум. Един спомен
8. Владимир Градев. Психотеологически рапсодии

 

РАЗМИСЪЛ

9. Марио Коев. Концептуално и драматично

 

ХРИСТИЯНСТВО И ИЗКУСТВО
10. Слава Янакиева. Христология на образа. С фокус върху киното
11. Антоанета Дончева. Раненото тяло. Болката като онтология в творчеството на Самюел Бекет

 

 

12. Медиен обзор 2017, януари – март