Католическа Църква

ПАСХАЛНО ПОСЛАНИЕ НА ПАПА ФРАНЦИСК

Драги братя и сестри,
Честито Възкресение!

Днес, по целия свят, Църквата повтаря изпълнената с удивление вест на първите апостоли: „Христос възкръсна!“ – „Наистина възкръсна, както беше предрекъл!“.

Древният празник Пасха, възпоменаващ освобождаването на еврейския народ от робството, достига вече своята пълнота – с възкресението Си, Исус Христос ни освободи от робството на греха и на смъртта и ни отвори пътя към вечния живот.

Всички ние, когато се оставяме да бъдем завладени от греха, губим добрия  път и се лутаме като изгубени овце. Но сам Бог, нашият Пастир, дойде да ни потърси и, за да ни спаси, се сниши до унижението на кръста! Така че днес можем да възкликнем: „Възкръсна добрият Пастир , Който за своето стадо посрещна смъртта, алилуия!“ (Римски месал, IV неделя на Пасха, причастен антифон).

  През времената, Възкръсналият Пастир, не се уморява да търси нас, Неговите изгубени братя из пустините на света. Със знаците на Старстите – раните  на милосърдната му любов – ни привлича към своя път, пътя на живота. Също и  днес Той носи на раменете си много наши братя и сестри притеснени от злото в многото му разновидности.

Възкръсналият Пастир отива и търси изгубените из лабиринтите на самотата и отчуждението. Приближава се към тях чрез братята и сестрите, които знаят да се доближат с уважение и благост, така че тези хора да чуят Неговия глас, незабравимия глас, който кани към приятелство с Бог.   

Носи онези, които са жертви на древни и нови форми на робство – нечовешки труд, незаконен трафик, употреба и дискриминация, тежки зависимости. Носи деца и възрастни, които биват лишени от присъщата им безгрижност, за да бъдат употребявани, както и всеки с ранено сърце  от получено насилие сред стените на собствения дом.  

Възкръсналият Пастир е дружески спътник на всички принудени да напуснат земята си заради военни конфликти, терористични атаки, бедност, потискащи държавни режими. С тези принудени мигранти Той среща братя и сестри под всяко небе, за да споделят хляба и надеждата в общия път.


В сложните и понякога драматични събития сред народите, Възкръсналият Господ да води стъпките на всеки търсещ справедливост и мир и да даде на управляващите нациите кураж да избягват разпространението на конфликтите и да спре трафика на оръжия.

В тези времена, по-особено да подкрепи усилията на стараещите се да донесат облекчение и утеха на народа на Сирия, жертва на една война, която не спира да сее ужас и смърт.  От вчера е последната отвратителна атака към конвоя с бежанци предизвикал много ранени и убити.  Да даде мир на целия Близък Изток, като се започне от Светата Земя, така и в Ирак и Йемен.

Да не липсва близостта на Добрия Пастир за народите на Южен Судан, Судан, Сомалия и Демократична Република Конго, които понасят продължението на конфликтите утежнени от изключителната бедност поразяваща някои райони на Африка.

Исус възкръсналият да подкрепи усилията на всички, по-специално в латинска Америка, които се стараят да осигурят общото благо в обществото, нерядко белязано с политическо и социално напрежение, което в някои случай прераства в насилие. Да могат да бъдат построени мостове на диалог, оставайки постоянни в борбата срещу корупцията и в търсенето на стойностни мирни решения на противоречията, за прогреса и за утвърждаването на демократични институции, в пълно зачитане на правовата държава. Добрият Пастир да помогне на Украйна, все още засегната от кървав сблъсък, да намери разбирателство и да придружи инициативите насочени към облекчаване на драмата на поемащите последствията.   

Възкръсналият Господ, който не спира да изпълва европейският континент със своето благоволение, да даде надежда на преминаващите през моменти на криза и затруднения, най-вече заради голямата оскъдица на работа особено за младите.

Драги братя и сестри, тази година християните от всички деноминации празнуваме заедно Великден. Отеква така в един глас, по всички кътчета на земята, най-хубавата новина: „Христос наистина възкръсна, както беше предрекъл!“. Той, Който победи мрака на греха и на смъртта, да даде мир на нашите дни.
 
Честито Възкресение!