Католическа Църква

НОВИЯТ БРОЙ 117/ЗИМА НА СПИСАНИЕ "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА"

Проблемите на православието и връзката му със съвременния свят са в центъра на новия 117 брой/Зима на сп. „Християнство и култура”. Прот. Добромир Димитров изследва схоластичните западни влияния върху православното богословие през XVII-XVIII в. и евхаристийната практика на Изток, журналистът Сергей Чапнин анализира в тезисен вид Църквата, културата и руския национализъм, а Емил Трайчев –съвременната новозаветна библеистика и православното богословие. Атанас Славов предлага своята гледна точка към политико-теоретичните визии на Събора в Крит през понятията универсалност, съборност, свобода, а Мариян Стоядинов се спира на проблема за Рая в перспективата на сътворението: Църквата и пакибитието. В броя можете още да прочетете откъс от книгата на известния православен богослов Павел Евдокимов Тайнството на любовта, статията на о. Владан Перишич за християнското разбиране за живота, болестта и смъртта, както и анализът на Адам Селигман и Робърт Уелър за паметта, метафората и double bind. Темата „християнство и изкуство” е представена  с текста на Мария Янакиева и Катерина Георгиева - Очакване, надежда и антиапокалипсис в „Очакване на Годо” на С. Бекет, както и с анализа на Слава Янакиева Когато убият дявол. Размишление по повод филма на Аки Каурисмаки „Хавър”. Броят е илюстриран с фотографии на Стефка Борисова.

 

 

ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА, БР. 117
СЪДЪРЖАНИЕ

 

ПРОБЛЕМИ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
1. Прот. Добромир Димитров. Схоластични западни влияния върху православното богословие през ХVІІ–ХVІІІ в. и отраженията им върху евхаристийната практика на Изток
2. Сергей Чапнин. Църквата, културата и руският национализъм
3. Емил Трайчев. Съвременната новозаветна библеистика и православното богословие


ХРИСТИЯНСКА АНТРОПОЛОГИЯ
4. О. Владан Перишич. Християнското разбиране за живота, болестта и смъртта.
5. Мариян Стоядинов. Раят в перспективата на сътворението, Църквата и пакибитието


ХРИСТИЯНСТВО И ИСТИНА
6. О. Павел Евдокимов. Тайнството на любовта
7. Ивайло Маринов. Вярата, която Христос хвалеше


ХРИСТИЯНСТВО И ПОЛИТИКА
8. Атанас Славов. Универсалност, съборност, свобода: политико-теоретични визии на Събора в Крит
9. Аристотел Папаниколау. Да бъдеш християнин при управлението на Тръмп


ХРИСТИЯНСТВО И ОБЩЕСТВО
10. Адам Селигман, Робърт Уелър. Паметта, метафората и дъбълбайнд

 

ХРИСТИЯНСТВО И ИЗКУСТВО
11. Мария Янакиева, Катерина Георгиева. Очакване, надежда и антиапокалипсис в пиесата „В очакване на Годо“ на Самюъл Бекет
12. Слава Янакиева. Когато убият дявол. Размишления по повод филма на Аки Каурисмаки Хавър (2011)


МЕДИЕН ОБЗОР
13. 2016, ноември – декември