Католическа Църква

ОБРЪЩЕНИЕ НА ПАПА ФРАНЦИСК КЪМ ИКУМЕНИЧЕСКА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ФИНЛАНДИЯ: „ИСТИНСКИЯТ ИКУМЕНИЗЪМ СЕ ОСНОВАВА НА СПОДЕЛЕНОТО ОБРЪЩАНЕ КЪМ ИСУС ХРИСТОС“

На 19 януари 2017 г. папа Франциск се срещна с Икуменическа делегация от Финландия, която е на посещение във Ватикана за участие в Седмицата за молитва за християнско единство, отбелязвана от 18 до 25 януари под надслов „Помирението – Христовата любов ни задължава“. Срещата бе по повод 500-а годишнина от Реформацията. Пред делегацията папата направи следното обръщение:

 

 

„Скъпи братя и сестри,
 

С радост приветствам всички вас, членовете на Икуменическата делегация, дошли като поклонници от Финландия в Рим по случай празника на Свети Хенрик. Благодаря на лутеранския епископ на Турку за любезните му думи към мен  ... на испански! В продължение на повече от трийсет години се превърна в хубава традиция вашето поклонническо пътуване да се случва по време на Седмицата за молитва за християнско единство, която ни призовава  да се сближим по пътя на обръщането. Истинският икуменизъм се основава на споделеното обръщане към Исус Христос като наш Господ и Изкупител. Ако се доближим до Него, ние се сближаваме и един с друг. През тези дни нека се молим още по-ревностно на Св. Дух да изпитаме това обръщане, което да направи възможно помирението.
 

 

По този път, ние, католиците и лутерани от различни страни, заедно с представители на различни общности, които споделят нашето икуменическо пътуване, постигнахме значителна стъпка на 31 октомври миналата година, когато се събрахме в Лунд, Швеция, за да отбележим с обща молитва началото на Реформацията. Това съвместно отбелязване беше важно както на богословско, така и на чисто човешко равнище. След петдесет години официален икуменически диалог между католици и лутерани, ние успяхме ясно да изработим гледните точки, върху които днес имаме съгласие. Благодарни сме за това. В същото време пазим живо в сърцата си искреното разкаяние за нашите грешки. В този дух в Лунд ние си припомнихме, че намерението на Мартин Лутер преди петстотин години е било да обнови Църквата, а не да я разделя. Нашето събиране там ни даде сили и смелост в нашия Господ Исус Христос, за да погледнем напред към икуменическото пътуване, което сме призвани заедно да извървим.
 

 

При подготовката на съвместното отбелязване на Реформацията, католиците и лутераните развихме още по-голямо съзнание, че богословският диалог е от съществено значение за помирението и че ние напредваме в него с непоколебимо посвещение. В това хармонично общение, което допуска действието на Светия дух, ще успеем да постигнем още по-голямо сближаване в доктрината и моралното учение на Църквата, и ще успеем да се доближим още повече до пълното и видимо единство. Моля се на Господ да благослови Комисията за лутерано-католически диалог на Финландия, която работи усърдно за постигане на общо тайнствено разбиране за Църквата, Евхаристията и църковното служение.
 

 

Затова 2017 г., в която година отбелязваме началото на Реформацията, представлява за католиците и лутераните възможност да изживяват още по-автентично своята вяра, за да преоткрият заедно Евангелието и да търсят и свидетелстват за Христос с още по-голяма ревност. В края на възпоминателния ден в Лунд и с поглед към бъдещето, вдъхновени от нашето съвместно свидетелство за вярата в света, се посветихме заедно да помагаме на страдащите, на хората в нужда, на всички, изправени пред преследване и насилие. В това отношение като християни ние вече не сме разделени, а единни в пътя към пълното общение.
 

 

Радостен съм също така да припомня, че тази година християните от Финландия отбелязват стогодишнината от учредяването на Икуменическия съвет на Финландия, който е важен инструмент за насърчаване на общението във вярата и живота сред вас.
 

 

И накрая, през 2017 г. вашата родина, Финландия, отбелязва стотната годишнината от своята независимост. Нека тази годишнина насърчи всички християни от вашата страна да изповядват вярата в Господ Исус Христос – следвайки примера на св. Хенрик – свидетелствайки за вярата си пред света и практикувайки тази вяра чрез конкретни дела на служение, братство и споделяне.
 

 

С надеждата вашето поклонническо пътуване да допринесе за по-нататъшно укрепване на доброто сътрудничество между Православни, Лутерани и Католици във Финландия и в света, както и че съвместното свидетелство на вярата, надеждата и любовта ще донесе изобилни плодове, чрез застъпничеството на св. Хенрик, измолвам Божието благословение за всички вас.
 

 

И накрая, скъпи събрате в епископата, бих искал да ти благодаря и за прекрасната идея да доведеш със себе си и своите внуци: нуждаем се от простотата на децата. Те ще ни покажат пътя към Исус Христос.
Благодаря ви много!”
 

 

Източник: www.zenit.org