Католическа Църква

НОВИЯТ БРОЙ 116 НА СПИСАНИЕ "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА"

Интерконфесионалният диалог е в центъра на новия, 116 брой/Eсен на сп. „Християнство и култура”. В тази връзка списанието публикува пълния текст на „Документа от Киети”, одобрен от Международната комисия за богословския диалог между Римокатолическата и Православната църква. В интервю за броя православният богослов проф. Пол Гаврилюк размишлява над проблема „Съборност срещу геополитика”, а Дилян Николчев разсъждава „отново песимистично за управлението на Поместната ни църква”. В статията си Мария Шнитер се спира на „кръщението на инославни в практиката на БПЦ в миналото и днес”, а Георги Каприев осмисля връзката между „политическата теология и византийската философия”. В броя може да прочетете още и разказа на един свещеник как „Дядо Назарий приземи гордия ми ум”, както и анализа на Златина Иванова „Йерархия и братство в ранновизантийския манастир”. В рубриката „Християнство и философия” ще откриете статията на Макс Шелер „Към реабилитация на добродетелта” и анализа на Владимир Градев „Форма на живеене. Философски етос и духовни упражнения”. Темата „християнство и литература” е представена със статията на Антоанета Дончева „Ubi nihil vales. Гротескното тяло – Самъюл Бекет, Френсис Бейкън” и изследването на Рени Йотова „Нихилистичният свят без Бог на Агота Кристоф”. Броят е илюстриран с фотографии на Пенко Скумов.

 

 

ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА, БР. 116/ЕСЕН


СЪДЪРЖАНИЕ

 

ИНТЕРКОНФЕСИОНАЛЕН ДИАЛОГ
1. Съборност и първенство през първото хилядолетие: към едно общо разбиране в служба на единството на Църквата
Документ на Обединена международна комисия за богословски диалог между Римокатолическата и Православната църкви, Киети, 21 септември 2016 г.

 

ПРОБЛЕМИ НА ПРАВОСЛАВИЕТО
2. Съборност срещу геополитика
Интервю на Смилен Марков с проф. Пол Гаврилюк
3. Дилян Николчев. Отново песимистично за управлението на поместната ни църква

 

ХРИСТИЯНСТВО И ИСТИНА
4. Златина Иванова. Йерархия и братство в ранновизантийския манастир
5. Георги Каприев. Политическата теология и византийската философия

 

ХРИСТИЯНСТВО И ИСТОРИЯ
6. Мария Шнитер. Кръщение на иноверни и инославни в практиката на БПЦ в миналото и днес


ХРИСТИЯНСТВО И ФИЛОСОФИЯ
7. Джаноцо Манети. За достойнството и извисеността на човека
8. Макс Шелер. Към реабилитацията на добродетелта
9. Владимир Градев. Форма на живеене. Философски етос и духовни упражнения


СВИДЕТЕЛСТВА
10. Дядо Назарий приземи гордия ми ум
Разказва един свещеник


ХРИСТИЯНСТВО И ЛИТЕРАТУРА
11. Антоанета Дончева. Ubi nihil vales. Гротескното тяло – Самуел Бекет, Френсис Бейкън
12. Рени Йотова. Нихилистичният свят без Бог на Агота Кристоф

 

МЕДИЕН ПРЕГЛЕД
13. Медиен обзор: 2016, юли – септември