Католическа Църква

ПАПАТА ВЪЗВЕСТИ КОЛЕДА НА НАДЕЖДАТА

Надеждата, която ни спохожда на Рождество, е различна надежда – тя е видима и достоверна, защото се основава на Бог. Върху това акцентира папата в своя трети катехизис, посветен на надеждата, по време на общата аудиенция на 21 декември.
 
 
„Днес, няколко дни преди Рождество, бих искал да споделя своите размисли върху момента, в който надеждата навлиза в света, чрез въплъщението на Божия Син“, каза той.
 
 
Светият отец посочи, колко често надеждата се отнася за това, „което не е по силите на човека, което е невидимо, отвъд нашите сили, защото не го виждаме”
 
 
„Но раждането на Христос, което поставя началото на Изкуплението, ни носи различна надежда, достоверна, видима и разбираема надежда, защото тя се основава на Бог“, каза той. „Той влиза в света и ни донася силата да ходим с Него: Бог върви с нас в Исус, а следването Му към пълнотата на живота ни дава силата да изживяваме настоящето по един нов, макар и труден начин.”
 
 
Надеждата е сигурността, че сме заедно с Христос по пътя към Отец, обясни папа Франциск.
 
 
„Тази надежда, която ни дава детето от Витлеем, ни носи цел, добър живот в настоящето, а в бъдещето - спасение за човечеството и блаженство за тези, които се уповават на милостивия Бог.“
Папата предложи да се запитаме: „Дали вървя по този път с надежда или моят вътрешен живот е спрял, дали не е затворен? Дали сърцето ми е затворена врата или врата, открита за надеждата, която ме води с Христос, за да не бъда сам?“
 
 
Потопени в надежда
 
 
След това Светият отец насочи вниманието към Коледните ясли, като посочи, че те носят надежда, а всички, представени там, са „потопени в атмосферата на надеждата“.
 
 
После той изложи размислите си за всеки един от участниците, започвайки от самото място:
 
 
- Витлеем. Малко градче в Юдея, където преди хиляда години се е родил Давид, пастир, посочен от Бог за Цар на Израил. Витлеем не е столица и затова е предпочитан от Божието провидение, защото то иска да действа чрез малките и скромните.
 
 
- Мария, майката на надеждата: Със своето „да“ тя открива вратите на нашия свят за Бог. … Тя, която в продължение на девет месеца е ковчегът на Новия и Вечен завет, съзерцава детето в пещерата и вижда в него любовта на Бог, дошъл да спаси Своя народ и цялото човечество.
 
 
- Йосиф, потомък на Йесей и Давид ...вгледан в Исус в яслите, той размишлява, че това дете е заченато от Светия Дух, Който казва на Йосиф да Му даде името „Исус“. В това име е надеждата на всеки човек, защото чрез този син на жена, Бог ще спаси човечеството от смъртта и греха.
 
 
- Пастирите, които представляват бедните и смирените  ... В това дете те виждат изпълнението на обещанието и се надяват Божието спасение накрая да стигне всеки един от тях. По отношение на пастирите и склонността да се уповаваме на материалните неща, папата посочи: „Нека запомним следното: Нещата, които ни носят сигурност, няма да ни спасят, единственото сигурно нещо, което ни спасява, е надеждата в Бог.”
 
 
- Ангелското войнство прогласява от небесата великият замисъл, който това Дете носи: „Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение! (Лука 02:14). Християнската надежда се изразява във възхвала и благодарност към Бог, Който възвестява Своето царство на любовта, справедливостта и мира.
 
 
Папата посочи в заключение, че празнуването на Рождество ще бъде „истински празник, ако приемем Исус, зърното на надеждата, че Бог действа по браздите на нашата собствена и обща история.“
 
 
„Всяко „да“ за идващия Исус е зърно на надеждата“, каза той. „Нека се уповаваме на това зрънце на надеждата, както и в това: „Да, Исусе, спаси ме, спаси ме “. „Щастлива Коледа на надеждата на всички вас“.
 
 
 
Източник: www.zenit.org