Католическа Църква

НОВИЯТ БРОЙ НА ВЕСТНИК "ИСТИНА-VERITAS", БР. 12/ДЕКЕМВРИ 2016 г.

 

ВЕСТНИК "ИСТИНА-VERITAS", БР. 12/ДЕКЕМВРИ 2016 Г.