Католическа Църква

СПИСАНИЕ "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА", БР. 115

Историческата тематика е в центъра на новия брой 115 на сп. „Християнство и култура“. В броя може да прочетете разговора с отец Ангел Величков, свещеник в енорията на Руския екзархат към Вселенската патриаршия в Стокхолм, където той излага мнението си за „За православната мисия, етнофилетизма и зилотстващите в Църквата“. Историческата тема е представена със статията на Венцислав Каравълчев „Митрополит Борис Неврокопски – пастирът и изповедникът“ и е допълнена със спомени за митрополит Борис от Българския патриарх Кирил и Христо Огнянов. На атеистичната пропаганда в България през 20-те и 30-те години е посветен анализът на Румяна Лечева, озаглавен „Църква на прицел“. Проблемът за секуларизацията е разгледан в статията на католическия църковен историк Кристофър Доусън, озаглавена „Бъдещето: Пълна секуларизация или завръщане към християнската култура“, а в рубриката „Християнството и философия“ е представена статията на Жан Гитон „Християнският морал и човешката участ“. „Свидетели на вярата“ е посветена на живота на Архиепископ Лука (Войно-Ясенецки), като в тази рубрика е публикувано неговото „Обръщение до всички мои съпастири и съслужители в Кримска епархия“, както и негова „Характеристика“, изготвена през 1948 г. от пълномощника на Съвета по въпросите на Руската православна църква Я. Жданов. В рубриката „Хоризонти“ е представено официалното посещение на сръбския патриарх Ириней във Великобритания, както и полемиката във Франция, разгоряла се по повод изказването на папа Франциск по въпроса за „джендъра“. В броя са публикувани и откъси от книгата „Последни разговори“ между Петър Зеевалд и почетния папа Бенедикт ХVІ, както и от Автобиографията на св. Игнаций Лойола „Поклонникът“, както и размислите на Калин Михайлов за „Утопичните проекти и институцията на семейството“. Броят е илюстриран с едни от най-ранните български фотографии, заснети в Атон върху стъклени плаки през 1910 г.

 

ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА, БР. 115
СЪДЪРЖАНИЕ

 

РАЗГОВОР
1. За православната мисия, етнофилетизма и зилотстващите в Църквата
С о. Ангел Величков разговаря Димитър Спасов

НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ БОРИС
2. Венцислав Каравълчев. Митрополит Борис Неврокопски – пастирът и изповедникът
3. Кирил, Патриарх български. Бегли спомени за Неврокопски митрополит Борис
4. Христо Огнянов. Спомени за Неврокопски митрополит Борис

ЕВРОПА И ХРИСТИЯНСТВОТО
5. Кристофър Доусън. Бъдещето: Пълна секуларизация или завръщане към християнската култура

ХРИСТИЯНСТВО И ФИЛОСОФИЯ
6. Жан Гитон. Християнският морал и човешката участ

ХОРИЗОНТИ
7. Официално посещение на Сръбския патриарх Ириней във Великобритания
8. Папата и „джендърът“. Полемика в пет въпроса.

ХРИСТИЯНСТВО И ИСТОРИЯ
9. Румяна Лечева. Църква на прицел. Българското общество между вярата и атеизма – по материали от периодичния печат от 20–30-те години на ХХ век.
 
СВИДЕТЕЛИ НА ВЯРАТА
10. Архиепископ Лука (Войно-Ясенецки). Обръщение до всички мои съпастири и съслужители в Кримска епархия, 1948 г.
11. Характеристика на архиепископ Симферополски и Кримски Лука, съставена от пълномощника на Съвета по въпросите на Руската православна църква Я. Жданов, 1948 г.

НОВИ КНИГИ
12. Петър Зеевалд с Бенедикт ХVІ
13. Поклонникът. Автобиография на св. Игнаций Лойола

ПЪТИЩА
14. Калин Михайлов. Утопичните проекти и институцията на семейството

ГАЛЕРИЯ
15. Светогорски образи, 1910 г.