Католическа Църква

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИТЕ „УРНОПОГРЕБЕНИЕ“ НА СЪР ТОМАС БРАУН И „ПОКЛОННИКЪТ. АВТОБИОГРАФИЯ НА СВЕТИ ИГНАЦИЙ ЛОЙОЛА“. 23.11.2016 (СРЯДА) В ДУХОВЕН ЦЕНТЪР „СВ. ПАПА ЙОАН ХХІІІ” (СОФИЯ, УЛ. „АНДЖЕЛО РОНКАЛИ” №2) ОТ 18.00 Ч.

На 23.11.2016 (сряда) в Духовен център „Св. папа Йоан ХХІІІ” (София, ул. „Анджело Ронкали” №2) от 18.00 ч.


Фондация „Комунитас” представя: "Урнопогребение" на сър Томас Браун и "Поклонникът. Автобиография на свети Игнаций Лойола".


В "Поклонникът" свети Игнаций Лойола разказва за изключителния път, който го отвежда до основаването на Йезуитския орден и светостта, в "Урнопогребение" сър Томас Браун по необикновен начин размишлява за оставащото от нас и делата ни на тази земя.

 

За общото и различното между тези двама гении на Барока, за тяхното схващане за живота, света, човека и Бог, за въздействието, което имат и до днес, ще разговарят Анна Златкова, Владимир Градев, Иглика Василева и Владимир Сабоурин

Водещ: Тони Николов


Клуб  „Християнство и  култура” е инициатива на фондация „Комунитас”, издател на списание „Християнство и култура”. Клубът се стреми периодично да организира дискусии за новоизлезли книги с християнска тематика, извеждайки на преден план тематични акценти, отсъстващи в днешния културен дебат.