Католическа Църква

REGINA CAELI: ДАРЪТ НА СВЕТИЯ ДУХ

Обръщение на папа Франциск преди и след химна Regina Caeli, отслужен на 1 май на площад „Свети Петър“ в Рим:

 

Скъпи братя и сестри, добро утро!
 

Днешното евангелско четене отново ни води в горницата. По време на Тайната вечеря, преди да се изправи пред страстите и Кръстната смърт, Исус обещава на апостолите дара на Светия Дух, Който ще поучава и напомня на общността на учениците  Неговите слова. Исус казва: „Утешителят, Дух Светии, Когото Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил“. (Йоан 14:26). За да ви учи и напомня. Това е действието на  Св. Дух в нашите сърца.
 

 

В момента, в който Исус е готов да се завърне при Отца, той възвестява идването на Духа, Който преди всичко останало ще учи учениците да разбират по-добре Евангелието, да го приемат в живота си и да го правят живо и действено чрез своето свидетелство.
 

 

Когато Той се подготвя да повери на Апостолите – което означава именно на изпратените, мисията да възвестяват Евангелието по целия свят, Исус им обещава, че те няма да бъдат сами: Светият Дух, Параклета, ще бъде с тях, на тяхна страна. Нещо повече, Той ще бъде вътре в тях, за да ги пази и подкрепя.
 

 

Исус се завръща при Своя Отец, но продължава да съпровожда и поучава Своите ученици чрез дара на Светия Дух.
 

 

Вторият аспект от мисията на Светия Дух е да помага на Апостолите да помнят словата на Исус.
Духът има задачата да пробужда спомена, да напомня думите на Исус. Божественият учител вече е предал всичко, което е искал да повери на Апостолите: с Него, Въплътеното слово, откровението е пълно.
 

 

Духът ще припомня учението на Исус в различни конкретни житейски обстоятелства, за да могат те да го направят действено. Точно това продължава да се случва в църквата, водена от светлината и силата на Светия Дух, за да може Той да донесе на всеки дара на спасението, тоест, любовта и милостта на Бог.
Така например, когато всеки ден четете откъс от Евангелието – както съм ви препоръчвал – помолете Св. Дух: „Дай ми сили да успея да разбера и да запомня тези думи на Исус“. Както и след изтичането на този откъс, … но най-важното, обърнете се с молитва към Духа, чрез Когото е възможно да се установява жива връзка с Него, с Разпнатия и Възкръсналия.
 

Духът, Който влиза в нас чрез тайнствата на Кръщението и Миропомазанието, действа в нашия живот.   Той ръководи нашия начин на мислене, на действие, на различаване на доброто от злото. Той ни помага да подражаваме в практиката на милосърдието на Исус, на Неговото посвещение на другите, особено на най-нуждаещите си.
 

Ние не сме сами! Знак за присъствието на Светия Дух е и мирът, който Исус носи на Своите ученици. „Моя мир ви давам“ (ст 27.).
 

Този мир е нещо различно от това, което хората искат и се опитват да постигнат. Мирът на Исус извира от победата над греха, над егоизма, които ни пречат да се обичаме един друг като братя. Това е дар Божи и знак за неговото присъствие. Всеки ученик, призван днес да следва Христос и да носи Неговия кръст, приема в себе си мирът на Разпнатия и Възкръсналия, както и увереността в Неговата победа и в очакването на Неговото близко пришествие.
 

Нека Дева Мария ни помогне да приемем със смирение Светия Дух като вътрешен учител и като живата памет за Христос в нашето всекидневно пътуване.
[Regina Caeli]
 

 

Скъпи братя и сестри, изпращам моите топли поздрави на нашите братя и сестри от Православната църква, които днес празнуват Възкресение. Нека Възкръсналият Бог даде на всички вас дара на светлината и Неговия мир. Christos anesti!
 

С голяма мъка следя драматичните новини, които идват от Сирия, спиралата от насилие, която продължава да се разгръща и да влошава и без това отчайващата хуманитарна ситуация в тази страна, особено в град Алепо, където има невинни жертви, между които деца и болни, както и хора, които с цената на големи жертви се опитват да помагат на своите ближни.
 

Призовавам всички, въвлечени в този конфликт, да се придържат към спирането на огъня и към диалога, който е единственият път, по който може да бъде постигнат мира.
 

 

Източник: www.zenit.org