Католическа Църква

НОВИЯТ БРОЙ НА ВЕСТНИК "ИСТИНА-VERITAS"

 

ВЕСТНИК "ИСТИНА-VERITAS", БР. 3/2016 Г.