Католическа Църква

ПАПАТА КЪМ СЛОВАШКИТЕ ЕПИСКОПИ:ЦЪРКВАТА ИМА ПРИЗВАНИЕТО ДА ВЪЗВЕСТИ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРИВЕТСТВИЕТО НА МИГРАНТИТЕ

На 12 ноември сутринта папа Франциск прие епископите от Епископската конференция на Словакия в края на тяхното посещение „ad Limina“. В края на аудиенцията папата изложи пред тях своите размисли, като ги насърчи да видят във феномена на миграцията възможност за среща, и припомни, че Църквата е призвана да възвестява и свидетелства за приветствието на мигрантите в контекста на спазването на закона. 


Папа Франциск започна своето обръщение като се спря на пастирската работа на епископите в ситуация, характеризираща се с бързи промени в много области на човешкия живот, който е изложен на въздействието и феномена на глобализацията. Ситуация, пише папата, която „понякога е виждана като опасност за по-малко населените нации, но в която има и елементи, които откриват нови възможности. Една от тези възможности, превърнала се в знак на времето, е явлението на миграция, което изисква да бъде осмислено и разбрано с чувствителност и справедливост. Църквата е длъжна да възвести и да свидетелства за приветствието на мигрантите в дух на милосърдие и уважение към достойнството на човешката личност, в контекста на необходимото спазване на закона“.


„Изправени пред перспективата на все по-широка мултикултурна среда е необходимо нашето отношение да бъде отношение на взаимно уважение, което насърчава срещата. Трябва да се надяваме, че словашкият народ ще поддържат своята културна идентичност и етично и духовно наследство, чийто ценности са здраво свързани с католическата традиция. По този начин те ще успеят да се открият без страх към обмена на континентално и глобално равнище, ще дадат своя принос за искрен и честен диалог, включително и по жизнено значими теми като ролята на семейството. Днес, повече от всякога, пътят на народите следва да бъде осветяван от християнските принципи, като се възползваме от възможността за развитието на евангелизация, която, използвайки нов език, прави християнското послание по-лесно за разбиране. По тази причина е важно за Църквата да успява да даде надежда, за да могат всички настоящи промени да се траснсформират в обновена среща с Христос, която да поведе народите към автентичен прогрес.


Папата изказа високата си оценка за работата на прелатите със семействата, които са изправени пред много трудности, и повторно акцентира върху необходимостта от интегрално пастирско служение на диоцезно и национално равнище, включително за „подходящата подкрепа на всички семейства, включително и на тези, чиито членове отсъстват, особено ако те са деца“. В това отношение от съществена важност е да се обърне внимание на младите хора, „надеждата на Църквата и на обществото".


Бащинската грижа на епископите за свещениците, които са техни основни сътрудници в пастирското служение, беше друга тема, разгледана от Франциск, който акцентира върху необходимостта от „добре структурирани програми на продължаващо образование в областта на богословието, духовността, пастирското служение и социалната доктрина на Църквата, което да даде възможност на свещениците да се превърнат в компетентни евангелисти“. Той добави: „Наистина, за мнозинството от Божия народ, те са основният канал, чрез който се възвестява Евангелието и са най-непосредствения образ, в който може да бъде срещната тайната на Църквата“. 


Църквата, „знак и средство за единството на човека с Бог и един с друг, е призвана да бъде дом и училище за общение, в което човек се учи да цени и приветства позитивните качества на другите“, отбеляза Св. Отец в края на своите размисли, като подчерта, че това отношение е много полезно и по отношение на добрия контакт, който следва да бъде възстановен  в Словакия между пастири и богупосветените лица, като по-добре бъдат оценен достойния принос на всички мъже и жени за пастирското служение“. В същото време, добави папата, „Църквата във вашата страна трябва да обръща внимание на пастирската грижа за ромите, чрез активна евангелизация, която се стреми да достигне тези хора, които, за съжаление, продължават да живеят в известен смисъл отделено от останалата част на обществото.Източник: Vatican Information Agency