Католическа Църква

СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В РАБОТАТА СЪС СЕМЕЙСТВА В НУЖДА

На еднодневната среща в Плевен, която ще се състои на 30 октомври 2015 г., представители на отделните структури на Католическата църква в България, в това число и „Каритас”, предоставящи духовна, материална и психо-социална подкрепа на семейства в нужда, ще споделят своя опит и наблюдения пред трудностите, пред които са изправени семействата, като, едновременно с това, ще представят и добри практики за тяхното преодоляване и оказване на адекватна подкрепа. Н.Впр. Монс. Георги Йовчев, Епископ на Софийско-Пловдивската епархия, като представляващ Католическата Църква в провелия се през октомври Синод, ще запознае присъстващите с важните теми, обсъждани там, които имат отношение с подкрепата на семействата в нужда.
 


Във връзка с провелата се в дните 04-25 октомври 2015 г. XIV Генерална асамблея на Синода на епископите във Ватикана, посветена на семейството, и с изследването си „Бедността сред нас” (2014 г.), „Каритас България”, с подкрепата на Епископската Конференция на Католическата църква в България, организира форум на тема: „Споделяне на опит и предизвикателства в работата със семейства в нужда”.
 
 
 
В писмото на Никополския епископ Петко Христов, председател на „Каритас България“ и на Апостолическия екзархи Христо Пройков и председател на Епископската конференция на Католическата църква в България се казва: „Да споделим опита си и предизвикателствата при работата в подкрепа на семейството“.
 
 
По-нататък епископите пишат: „В края на отминаващата година, посветена на Семейството, и на прага на новата, посветена на Милосърдието, предлагаме по-специално да обърнем внимание на духовната и психо-социална подкрепа за семействата, които изпитват тежки проблеми и страдания. Отговорността ни като християни е да бъдем по-близко с членовете на тези семейства, да разберем нуждите им и да им окажем подкрепа.
 

Специалната загриженост на Църквата към семейството показва и инициативата на Папа Франциск две поредни Асамблеи на Синода на Епископите (извънредна Асамблея през 2014 г. и редовна 14 Генерална асамблея, която се проведе в периода 4-25.10.2015 г.) да бъдат посветени на предизвикателствата пред семейството и нуждата от подкрепа.

Представител на Католическата Църква в предстоящия през октомври Синод ще бъде Епископ Георги Йовчев, който ще представи пред участниците работата на Синода, с акцент върху подкрепата за семействата в нужда.

В днешно време семействата все повече се изправят пред различни рискове, които се отразяват негативно върху отделните членове на семейната общност, водят до разрушаване на семейните връзки, живот в бедност и социална изолация. Условията на живот, които поставят на изпитание семейството, все повече налагат необходимостта от специално внимание, придружаване, подкрепа и грижа. Водени от това свое разбиране, организираме тази еднодневна среща между представителите на отделните структури на Католическата църква в България, предоставящи духовна, материална и психо-социална подкрепа на хора и семейства в нужда, за да споделим идеи, обменим опит и повишим информираността за предизвикателствата в това начинание.


Ще се радваме да ви посрещнем, завършват епископите, на 30 октомври 2015 г. от 10:30 в Католическата енория „Дева Мария от Фатима”, бул.”Христо Ботев” № 180, в град Плевен. Всички разходи ще бъдат поети от „Каритас България
”.


За регистрация и допълнителна информация, можете да се обърнете към „Каритас България” на електронен адрес: caritas@caritas.bg  или на телефон 02/944 18 5802/944 18 58.