Католическа Църква

СПИСАНИЕ "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА", БР. 105/ЕСЕН

Проблемът „християнство и истина” е в центъра на новия 104 брой/ЛЯТО на сп. „Християнство и култура”. На него са посветени текстовете на Луи Лавел за светостта и на Благой Бойчев за изкуството и подвижничеството, както и статията на Милан Гьоревич Ти ли си оня, който има да дойде, или другиго да чакаме? Темата кореспондира и с анализа на Стоян Танев за връзката между учението за Божиите енергии и разбирането за пространството при Томас Торънс и Христос Янарас, както и със статиите на Ханс Кюнг Пледоария за почтеността на човека и Двете традиции на Марио Коев. На връзката между „християнство и история” пък са посветени текстовете на Смилен Марков за възгледа на св. Максим Изповедник за човешката воля в интерпретациите на св. Йоан Дамаскин и св. Фотий Цариградски и на Ивайло Борисов Аз паметник за мен градих неръкотворен...(животът на Майстора Кукузел). А темата „християнство и изкуство” е представена със статията на Слава Янакиева Краят е началото. Опит за кинематографична есхатология и на Антоанета Дончева за Скука и надежда в „Очакване на Годо” на Самюъл Бекет. Броят е илюстриран с фотографии на Николай Трейман от изоставена църква в с. Велиново.

 

 

ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА, БР. 104/Есен

Съдържание

  

Християнство и истина

1. Луи Лавел. За светостта

2. Милан Гьоргевич. Ти ли си оня, ….

3.Благой Бойчев. Изкуство и подвижничество (между Аристотел и св. Йоан Лествичник)


Християнство и съвременност

4. Ханс Кюнг. Пледоария за почтеността на човека

5. Марио Коев. Двете традиции

  

Християнство и наука

6. Стоян Танев Връзката между учението за Божиите енергии и разбирането на пространството при Томас Торънс и Христос Янарас

 

Християнство и история

7. Смилен Марков. Възгледът на св. Максим Изповедник за човешката воля в интерпретацията на св. Йоан Дамаскин и св. Фотий Цариградски

8. Иво Борисов. Аз паметник за мен градих неръкотворен… или животът и делото на Майстора Кукузел

 

Християнство и изкуство

9. Слава Янакиева. Краят е началото. Опит за кинематографична есхатология.

10. Антоанета Дончева. Сияйната болка на отсъствието. Скука и надежда В очакване на Годо на Самюъл Бекет

 

Нови книги

11. Йозеф Ратцингер/ Бенедикт XVI. Раждането на Иисус във Витлеем

 

In memoriam

Красимир Крумов – Грец


Медиен обзор 2015 – лято