Католическа Църква

ЗА ЕДИН ОТГОВОРЕН ВОТ, КОЙТО НАСЪРЧАВА ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЕКТ

ДЕКЛАРАЦИЯ
на епископите от Комисията на Епископските конференции към Европейския парламент (COMECE) с оглед на следващите избори за Европейски парламент
 
 
 
Ние, епископите делегати на Епископските конференции на Европейския съюз, приканваме всички граждани, особено католиците, да се подготвят и да гласуват на предстоящите европейски избори през юни 2024 г.
 
 
Европейският проект за обединена Европа - многообразна, силна, демократична, свободна, мирна, просперираща и справедлива е проект, който споделяме и за който се чувстваме отговорни. Всички ние сме призвани да го подкрепим като дадем гласа си и отговорно изберем депутатите, които ще представляват нашите ценности и ще работят за общото благо в бъдещия Европейски парламент.
 
  
 
Проектът за европейска интеграция се роди от пепелта на ужасните войни, които опустошиха нашия континент през миналия век, причинявайки огромна болка, смърт и разрушения. Той е замислен с намерението да гарантира мир, свобода и просперитет. Възникна благодарение на смелостта и далновидността на хората, които успяха да преодолеят историческите вражди и създадат нова реалност, която би направила практически невъзможно в бъдеще да има война на нашия континент. Този проект първоначално беше икономически, но също така включваше социално и политическо измерение и споделени ценности.
 
 
Много от бащите-основатели на Европейския съюз са били практикуващи католици, които силно вярваха в достойнството на всяко човешко същество и във важността на общността. Вярваме, че за нас, европейците, този проект започнал преди повече от 70 години трябва да бъде подкрепен и продължен.
Днес Европа и Европейският съюз преминават през трудни и несигурни времена, с поредица от кризи през последните години и реални предизвикателства, пред които се изправяме в близко бъдеще, като войни в Европа и съседните страни, миграция и убежище, изменението на климата, нарастващата дигитализация и използването на изкуствен интелект, новата роля на Европа в света, разширяването на Европейския съюз, изменение на договори и др. За да посрещнем тези решаващи предизвикателства в светлината на основополагащите ценности на Европейския съюз и да изградим по-добро бъдеще, за нас и за следващите поколения, не само в Европа, но и в целия свят, имаме нужда от смели, компетентни и ценностно мотивирани политици, които наистина работят за общото благо. Наша отговорност е да направим най-добрия възможен избор в предстоящите избори.
 
 
Като християни трябва да се опитаме да разпознаем внимателно за кого и за коя партия да гласуваме в този толкова важен момент за бъдещето на Европейския съюз. За да го направим трябва да вземем под внимание фактори, които могат да се различават един от друг в различните държави - например възможността за избор на кандидати или само партии, предизборните програми на различните партии, самите кандидати, които се представят. В това отношение Епископските конференции на държавите-членки също могат да предложат полезна информация насоки. Освен това е важно да се гласува за хора и партии, които ясно подкрепят европейския проект и които смятаме, че ще насърчават нашите ценности и нашата идея за Европа, като уважение и на-сърчаване на достойнството на всяка човешка личност, солидарност, равенство, семейството и светостта на живота, демокрацията, свободата, субсидиарността и опазване на нашия „общ дом“. Знаем, че Европейският съюз не е съвършен и че много от неговите политически и законодателни предложения не са в съответствие с християнските ценности и с очакванията на много от своите граждани, но ние вярваме, че сме призвани да допринесем за него и да го подобрим с инструментите, които демокрация-та ни предлага.
 
 
Много млади хора ще гласуват за първи път на следващите избори, някои от тях ще са само 16 годишни. Силно насърчаваме младите хора да упражнят правото си на глас в следващите европейски избори и по този начин да изградят Европа, която гарантира тяхното бъдеще и отговаря на техните най-истински стремежи. Насърчаваме и младите католици европейци, които чувстват призива да се занимават с политика, да последват този призив, подходящо подготвени, както интелектуално, така и морално, да допринесат за общото благо в дух на служба на общността. В често цитирана реч, произнесена от Жак Делор в Европейския университет в Брюж на 17 октомври 1989 г., тогавашен председател на Европейската комисия, се обърна към младите студенти със следните думи: „Всъщност вие сте призвани да изиграете своята роля в едно уникално приключение, което обединява народи и нации, за по-добро, а не за по-лошо“.
 
 
Като европейски епископи, ние отправяме този призив към младите студенти и се обръщаме към всички европейски граждани. Нека се ангажираме с европейския проект, който е нашето бъдещето, като гласуваме отговорно на следващите избори!