Католическа Църква

ПИСМО ОТ ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ Д-Р МУСТАФА ХАДЖИ ДО КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА

.