Католическа Църква

НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА СРЕЩА В РАКОВСКИ, 1-3 ЮЛИ 2022

Католическата Църква винаги е поставяла семейството в центъра на своето служение като свещена единица, на която е отредено от Бог, вземайки участие в Тайнството Брак, да свидетелства в света по примера на Светото семейство ценностите на християнството. Затова и във всяка генерална конференция присъстват разговори, посветени специално на брака, но колкото и хубави нравствени предписания да бъдат отправени, времето, в което живеем винаги остава безпрецедентно и често поставя брачния живот в сложни ситуации, затова и желанието и стремежът на Църквата е да подчертае по недвусмислен начин, че семейството е не само най-важната градивна единица на обществото, но и институция, която е източник на морална сила и духовно здраве, а бракът е партньорство с Бог и тези, които са потърсили благословение на своя съюз в храма, поемайки и по пътя на следване на Христовите заповеди и завети, ще наследят и небесното царство.
 
Затова в духа на синодалния път, който преживяваме тази година, отправям специална покана към вас, скъпи семейства от Софийско-пловдивската епархия, да се съберем заедно на еднодневна среща на местно диоцезиално ниво, която ще проведем в с. Житница на 25-ти юни, успоредно на срещата в Рим по инициатива на папа Франциск.
 
Припомням ви, че Световната среща на семействата като такава се реализира за първи път по предложение на свети папа Йоан Павел II през 1994 г., а тази година седмицата се организира и популяризира от Ватиканската дикастерия като послание за миряните, семейството и живота. Темата на десетата Световна среща е избрана от папа Франциск: „Семейната любов: призвание и път към светостта“, а събитието ще бъде многоцентрово и разпространено в католическите епархии по целия свят.
 
На следващ етап ще представя и програмата на предстоящите срещи, но отсега ви информирам, че в рамките на един ден ще подготвим Светата Литургия, беседи, свидетелства на семейства, време за обяд, приятелско общуване и специално подготвена част със забавления. За децата ще има подсигурена и анимация.
 
Помощен Софийско-Пловдивски Епископ Монсеньор Румен Станев