Католическа Църква

СТАНОВИЩЕ НА КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ПИСМО НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ПОНЯТИЕТО

ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОФ. Д.Ю.Н. БОРИС ВЕЛЧЕВ
 
Уважаеми Професор Велчев, 
 
 
Във връзка с писмо №111КД/29.04.21г. Епископската конференция на  Католическата църква в България Ви отговаря следното:
 
 
Според учението на Католическата църква човешкото същество е неделимо единство от душа и тяло и те образуват една единствена природа (вж. Катехизис на Католическата църква, & 365). Католическата църква, заедно с цялата християнска традиция, учи, че тази природа на човека произтича от волята на Бога Творец, както свидетелства Свещеното писание, където е написано:„ И сътвори Бог човека по Свой образ, по Божий образ го сътвори; мъж и жена ги сътвори“ (Бит. 1:27). Сексуалното различие на двата пола принадлежи, следователно, изначално на структурата на човешката природа, тъй като и мъжът и жената са сътворени по „образ и подобие Божии“. Полът - мъжки или женски - на човека пронизва цялото естество на личността и няма самостоятелно психологическо и /или социално изражение различно от биологичното. Бог е създал мъжа и жената различни, за да живеят един за друг, защото са едновременно еднакви като личности и допълващи се като мъж и жена. (вж. Катехизис на Католическата църква, && 2331-2333,2335, 2392)  Тяхното равенство по отношение на достойнството и правата, произтича от това, че те са създадени по образа на Бога, ала то не означава, че мъжът и жената са тъждествени. Според Божия план на Творението, тяхното специфично битие на мъж и жена е необходимо условие за сключване на брак помежду им. 
 
Според Католическата църква трябва да се признава и зачита реалната и първоначална структура на човешкото същество, а именно неговата двуполовост, която се изразява като мъжки или женски пол. Необходимо е, следователно, гражданското законодателство да не допуска да се затъмнява и пренебрегва факта, че половото различие е основната структура на човешкия живот и обществения живот. Друга постановка би нанесла тежка вреда на брака и семейството, които са първоначалният източник на общото благо.
 
 
София, 27.05.2021 г.
 
Епископ Христо Пройков
Председател на Епископската конференция на
Католическата църква в България