Католическа Църква

СКРЪБНА ВЕСТ

На 27 януари 2021г. почина в София в Генералната къща на сестрите Евхаристинки сестра Василия Гагова, дълги години служила до последно в село Покрован.

 

Бог да я прости! Погребението ще се извърши в тесен кръг според мерките на пандемията. Молете се за нея.

 

Вечна и памят!