Католическа Църква

НИКОПОЛСКИ ДИОЦЕЗ

е административна единица на Католическата църква в България, обхващаща цяла Северна България и всички вярващи католици от римски латински обред, живеещи на тази територия.

 

Покръстването на павликяните от Северна България започнало малко преди 1610 г., а пък на тия от Южна България от 1623 нататък и завършило за около 50 години и за едните, и за другите. В докладите на католическото духовенство в България от този период (1618-1680) се споменават поименно около 40 селища (включително и големите градове), имащи отношение към Светия престол. Католическата църква, тук е силно изменчива - например в двете десетилетия след 1688 г. (Чипровското въстание) до края на същия век в докладите за Софийската архиепископия конкретно се упоменават като католически едва 8 селища, из които се срещали (и то не постоянно) 14 свещеници и монаси общо.

 

През 1643 г., по предложение на архиепископ Богдан, Конгрегацията създала Марцианополската архиепископия с постоянно седалище Доростол (Силистра).   Виж още...

  

 

 

 

 

Епископ на Никополската епрхия е Монс. Страхил Каваленов

 

http://www.catholic.bg/ruse/site/index.php