Католическа Църква

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ

КАРИТАС БЪЛГАРИЯ е федерация на независими епархийни католически организации, създадена през 1993 г. от Епископската конференция на Католическата църква в България. В изпълнение на това, федерацията подкрепя своите организации членки "Каритас Витания", "Каритас Русе" и "Каритас София", да извършват социална дейност чрез своите структури по места. Каритас България е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза и е част от световното семейство „Каритас Интернационалис”, заедно с още 162 национални организации от цял свят.

Целта на "Каритас" в България е подкрепа на нуждаещите се за изграждане на хуманно общество чрез:
- Подпомагане на нуждаещите се хора чрез епархийни католически организации (организации членки) и техните структури по места.
- Предоставяне информация на мрежата с цел по-ефективна социална дейност.
- Насърчававане на диалога, сътрудничеството, координацията и обмена на опит между своите организации членки.
- Подкрепя организациите членки в изграждането на капацитета им.
- Представлява организациите членки и защитава техните интереси на национално и международно ниво.
- Сътрудничи с други сродни организации с акцент върху екуменизма.
- Лобира пред държавата и външни дарители.
 
 
Седалището на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ е в София
ул. "Оборище" № 9
Тел.: 02 /  9441858
Интернет адрес: www.caritas.bg