Католическа Църква

АПОСТОЛИЧЕСКА НУНЦИАТУРА

е дипломатическото представителство на Светия престол в дадена държава. 

 

Апостолическият нунций е извънреден и пълномощен посланик на Светия престол и представител на Папата в страна, с която Светият престол има дипломатически отношения.

 

 

Светият престол има свои представители и постоянни наблюдатели в международните организации, като например ООН, Организацията на американските държави, Малтийския орден, Африканския съюз, ЕС и Лига на арабските държави. Апостолическият нунций е титулярен архиепископ. Има за задача да представлява папата пред съответния държавен глава и да подпомага връзките между Светия престол и държавата на акредитация, както и да съдейства за връзките между папата и местните католически епископи. Нунцият има също важна роля при избирането на нови епископи.

 

 

В някои държави (най-често католическите страни в Европа и Южна Америка, но и някои протестантски и православни страни като Германия и Швейцария, Румъния), апостолическият нунций е също доайен (председател) на дипломатическия корпус в дадената страна. Тази привилегия е призната и потвърдена от Виенските конгреси от 1815 и 1961 г.

 

 

Апостолическият нунций в България е Н.В.Пр. Монс. Лучано СУРИАНИ

 

 

Посолството се намира в София

ул. “11-ти август” 6

Тел.: 981 17 43, 981 21 97; факс: 981 61 95

E-mail:  nunziatura.bulgaria@gmail.com

 

 

---

 

 

Работно време: 09.00 – 15.00 часа