Католическа Църква

МОЛИТВА ЗА МИР

Боже на мира, изслушай нашата
молитва.
Води ни Ти в Твоя мир. Научи ни да
живеем в мир. Да обичаме всички
хора, които срещаме по нашия път.
Да чуваме техния зов за помощ.
Да споделяме техните радости.
Превърни нашите страхове в
надежда, обидите в прошка. Да
държим високо неугасващ факела
на помирението.
Боже на мира, дай ни мир в душите,
за да покажем с нашия живот, че
мирът е възможен на земята.
Амин.