Католическа Църква

КАРИТАС РУСЕ

КАРИТАС РУСЕ е католическа организация създадена през 1992 г. като благотворителна организация на Католическата църква в България с територия на дейност Никополска епархия/Северна България/.

Организацията е регистрирана като сдружение за общественополезна дейност под №20031112013 в Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието и осъществява социалната дейност на Католическата църква в Епархията, съгласувайки и съобразявайки дейността си с препоръките на Никополският епископ Монс. Петко Христов.

Информация за мисията, структурата, управлението, социалните услуги, проектите и политиките на Каритас Русе може да намерите на:

Каритас Русе
Адрес: ул. "Алеи Възраждане" 7а, 7002 гр. Русе
Тел.: 082/500 061
Електронна поща: office@caritas-ruse.bg
Интернет адрес: www.caritas-ruse.bg