Католическа Църква

КАРИТАС ВИТАНИЯ

КАРИТАС ВИТАНИЯ e благотворителна католическа организация създадена през 2011 г. от Софийско-Пловдивска епархия и е регистрирана като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Тя е член на Националната католическа федерация "Каритас България". "Каритас Витания", като милосърдна организация на Католическата църква, продължава лекуващата мисия на Христос, посвещавайки се и полагайки грижи за хората, изпаднали в нужда.

Водена от християнските добродетели: любов към ближния, правда и милосърдие, „Каритас Витания” потвърждава светостта на живота, застъпва се за бедните и служи на общото благо. Във всички свои действия и взаимодействия се стараем да подхождаме със справедливост, почтеност и уважение към достойнството на всеки един човек.

Повече за нас може да разберете на www.vitania.caritas.bg

За връзка с нашия офис:
гр. Раковски, 4150
ул. "Никола Вапцаров" 2а
Тел: 0886 399 115;
Електронна поща: info@vitania.caritas.bg