Католическа Църква

АПОСТОЛИЧЕСКА НУНЦИАТУРА В БЪЛГАРИЯ

Н. В. Пр. Монс. Лучано Суриани
Адрес: ул. „11-ти август” № 6, п.к 9, 1000 София
Тел.  +359 2 981 17 43
Факс +359 2 981 61 95
Електронна поща: nunziatura.bulgaria@gmail.com