Католическа Църква

СОФИЙСКО-ПЛОВДИВСКА ЕПАРХИЯ

СОФИЙСКО-ПЛОВДИВСКА ЕПРАХИЯ
 
Н.Впр. Mонс. Георги Йовчев, Софийско-пловдивски епископ

Катедрала “Свети Лудвик” (25.VIII.)
ул. “Мария Луиза” 3, 4000 Пловдив
Тел. 032/622042
Факс: 032/621522;
Електронна поща: jovcev@abv.bg

 

Н.Пр. Mонс. Румен Станев помощен епископ на Софийско-Пловдивски диоцез и титулярен епископ на Симидика

/Конкатедрала “Свети Йосиф” (19.III.)

ул. “Княз Борис І.” 146, 1000 София

Тел. 02/9815548, 02/9813931;

Факс: 02/9814347/ 

 

---

 

ДИОЦЕЗНА КУРИЯ
ул. “Мария Луиза” 3, 4000 Пловдив
Тел. 032/650291
Факс: 032/621522;
E-mail: curia@seznam.cz
монс. Стефан Манолов, генерален викарий
отец Младен Плачков, секретар
 
 
ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК “ДИОЦЕЗЕН БЮЛЕТИН”
ул. “Мария Луиза” 3, 4000 Пловдив
Тел. 032/650291
Факс: 032/621522
монс. Стефан Манолов, отговорен редактор

 
БЮЛЕТИН “ГЛАСЪТ НА ЦЪРКВАТА”
ул. “Княз Борис І.” 146, 1000 София
Тел. 02/8114656
Факс: 02/9814347
отец Елко Терзийски OFMCap., главен редактор
 
---
 
ЕНОРИИ

ПЛОВДИВ
Катедрала “Свети Лудвик” (25.VIII.)
ул. “Мария Луиза” 3, 4000 Пловдив
Тел. 032/650291
E-mail: ludovicus@abv.bg


 
Национално светилище “Дева Мария Лурдска” (11.II.)
ул. “Христо Матов” 9, 4013 Пловдив - Кючюк Париж
Тел. 032/ 694050
отец Младен Плачков, ректор

 
Диоцезно светилище “Свети Роко” (16.VIII.)
ул. “Захаридово” 90, 4016 Пловдив - Коматево
Тел. 032/ 691911
E-mail: rochus@abv.bg
монс. Стефан Манолов, ректор
 
Църква “Свети Дух”
ул. “Съединение” 30, 4023 Пловдив - Тракия
Тел. 032/680446
отец Младен Плачков, ректор
 
Църква “Дева Мария на ангелите” (2.VIII.)
ул. “Крали Марко” 10, 4000 Пловдив
Тел. 032/272527
отец Кшищоф Ожадович OFMCap., ректор
 
Църква “Свети Йосиф” (19.III.)
ул. “Д-р Г. М. Димитров” 11б, 4000 Пловдив
отец Младен Плачков, ректор
 
Католически гробища
ул. “Независимост” (“Цариградско шосе”) 77, 4019 Пловдив
Тел. 032/622250
 
---
 
РАКОВСКИ - ГЕНЕРАЛ НИКОЛАЕВО
 
Енорийска църква “Пресвето Сърце Исусово”
пл. “България” 3, 4150 Раковски - Генерал Николаево, обл. Пловдив
Тел. 03151/4875, 03151/2385
отец Димитър Димитров, енорийски администратор
 
РАКОВСКИ - СЕКИРОВО
 
Енорийска църква “Свети Михаил архангел” (29.IX.)
ул. “Никола Вапцаров” 2а, 4150 Раковски - Секирово, обл. Пловдив
Тел. 03151/4782, 03151/5091, 03151/5092
отец Румен Станев, енорист
отец Борис Стойков, енорийски викарий
 
 
РАКОВСКИ - ПАРЧЕВИЧ
 
Енорийска църква “Непорочно зачатие на Дева Мария” (8.XII.)
ул. “Христо Смирненски” 6, 4150 Раковски - Парчевич, обл. Пловдив
Тел. 03151/4708
отец Ярослав Барткиевич OFMConv., енорийски администратор
 
---
 
БЕЛОЗЕМ
 
Енорийска църква “Свети Франциск от Асизи” (4.X.)
ул. “Синчец” 4, 4130 Белозем, обл. Пловдив
Тел. 03159/2183;
Факс: 03159/2183
отец Бартломией Улиаш OFMCap., енорийски администратор
отец Кшищоф Ожадович OFMCap., енорийски помощник
 
---
 
БОРЕЦ
 
Енорийска църква “Свети Антон от Падуа” (13.VI.)
4144 Борец, обл. Пловдив
отец Димитър Димитров, енорийски администратор
 
---
 
КАЛОЯНОВО
 
Енорийска църква “Свети Андрей” (30.XI.)
ул. “Христо Ботев” 7, 4173 Калояново, обл. Пловдив
Тел. 03123/2231;
Факс: 03123/2231
отец Иван Топалски, енорист
отец Петър Кьосов, енорийски помощник
 
---
 
ДУВАНЛИ
 
Енорийска църква “Прескръбна Божия Майка” (15.IX.)
ул. “Фортунат Бакалски” 4, 4174 Дуванли, обл. Пловдив
отец Иван Топалски, енорист
 
---
 
ЖИТНИЦА
 
Енорийска църква “Успение Богородично” (15.VIII.)
ул. “16” 1, 4172 Житница, обл. Пловдив
Тел. 031703/233
отец Христо Табаков, енорийски администратор
 
---
 
ХИСАР - МИРОМИР
 
Енорийска църква “Свети Петър и Павел” (29.VI.)
ул. “Цар Калоян” 34, 4180 Хисар - Миромир, обл. Пловдив
Тел. 0337/63879
отец Милко Топалски, енорист
 
Филиална църква “Свето Семейство”
ул. “Васил Левски” 33, 4180 Хисар, обл. Пловдив
отец Милко Топалски, ректор
 
---
 
СОФИЯ
Конкатедрала “Свети Йосиф” (19.III.)
ул. “Княз Борис І.” 146, 1000 София
Тел. 02/9815548, 02/9813931;
Факс: 02/9814347
отец Ярослав Бабик OFMCap., енорийски администратор
отец Елко Терзийски OFMCap., енорийски викарий
отец Зигмунт Вантух OFMCap., енорийски помощник
 
---
 
БУРГАС
Енорийска църква “Дева Мария Богородица” (1.I.)
ул. “Цар Петър” 5 (ул. “Милин Камък” 9), 8000 Бургас
Тел. 056/842919;
Факс: 056/842919
отец Збигниев Тенча OFMCap., енорист
 
---
 
СТАРА ЗАГОРА
ул. “Захари Княжески” 71, 6000 Стара Загора
 
 
---
 

РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ
 
ОБЩНОСТ НА БРАТЯТА КАПУЦИНИ
ул. “Княз Борис І.” 146, 1000 София
Тел. 02/9815548;
Факс: 02/9814347
E-mail: sofia@kapucini.net, kustodia@mtel.net
http://www.kapucini.net
 
ОБЩНОСТ НА БРАТЯТА КАПУЦИНИ
ул. “Синчец” 4, 4130 Белозем, обл. Пловдив
Тел. 03159/2183;
Факс: 03159/2183
E-mail: belozem@kapucini.net
http://www.kapucini.net
 
ОБЩНОСТ НА БРАТЯТА КАПУЦИНИ
ул. “Крали Марко” 10, 4000 Пловдив
Тел. 032/272527
http://www.kapucini.net
 
ОБЩНОСТ НА БРАТЯТА КАПУЦИНИ
ул. “Милин Камък” 9, 8000 Бургас
Тел. 056/842919;
Факс: 056/842919
E-mail: burgas@kapucini.net
http://www.kapucini.net
 
ОБЩНОСТ НА БРАТЯТА КОНВЕНТУАЛЦИ
ул. “Детелина” 4, 4150 Раковски - Секирово, обл. Пловдив
Тел. 03151/2334;
Факс: 03151/2334
 
ОБЩНОСТ НА СЕСТРИТЕ ФРАНЦИСКАНКИ
ул. “Филип Станиславов” 24, 4150 Раковски - Генерал Николаево,
обл. Пловдив
Тел. 03151/2542;
Факс: 03151/6004
E-mail: franciscan_sisters@abv.bg
 
ОБЩНОСТ НА СЕСТРИТЕ ФРАНЦИСКАНКИ
ул. “16” 9, 4172 Житница, обл. Пловдив
Тел. 031703/725
 
ОБЩНОСТ НА СЕСТРИТЕ ВИНКЕНТИНКИ
ул. “Захаридово” 90, 4016 Пловдив - Коматево
Тел. 032/ 691911
E-mail: smil_komatevo@hotmail.com
 
ОБЩНОСТ НА СЕСТРИТЕ НА МАЙКА ТЕРЕЗА
ул. “Христо Матов” 9, 4013 Пловдив - Кючюк Париж
Тел. 032/694050
 
ОБЩНОСТ НА СЕСТРИТЕ БЕНЕДИКТИНКИ
ул. “6. септември” 2а, 4150 Раковски - Секирово, обл. Пловдив
Тел. 03151/5094
 
ОБЩНОСТ НА СЕСТРИТЕ ПАСИОНИСТКИ
ул. “Христо Ботев” 10, 4173 Калояново, обл. Пловдив
Тел. 03123/ 2572
E-mail: scpkalojanovo@hotmail.com
 
ОБЩНОСТ НА СЕСТРИТЕ ЙОЗЕФИНКИ
ул. “Цар Асен” 14, 4000 Пловдив
Тел. 032/628246
 
 

МИРСКИ ДВИЖЕНИЯ
 
ДВИЖЕНИЕ “МАРИИНО ДЕЛО”
(Focolari)
ул. “Козяк” 19, вх. А, ап. 3, 1407 София
Тел. 02/626447
E-mail: foksofia@easy-lan.net
г-жа Мария Консилио, отговорник
 
ДВИЖЕНИЕ “ОБЩЕНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ”
(Comunione e liberazione)
ул. “Княз Борис І.” 146, 1000 София
Тел. 02/9815548;
Факс: 02/9814347
отец Томаш Кръгиер OFMCap., асистент
 
ДВИЖЕНИЕ “НЕОКАТЕХУМЕНАТ”
ул. “Княз Борис І.” 146, 1000 София
Тел. 02/9815548, 02/799765, 088/789464;
Факс: 02/9814347
г-н Симеон Атков, отговорник
отец Зигмунд Вантух OFMCap., асистент
 
ТРЕТИ ФРАНЦИСКАНСКИ РЕД
ул. “Княз Борис І.” 146, 1000 София
Тел. 02/9815548;
Факс: 02/9814347
отец Томаш Кръгиер OFMCap., асистент