Католическа Църква

НОВИЯТ БРОЙ НА ВЕСТНИК "ИСТИНА-VERITAS", БР. 10/2015 г.

 

ВЕСТНИК "ИСТИНА-VERITAS", БР. 10/2015 Г.