Католическа Църква

ОБЩА АУДИЕНЦИЯ: СЕМЕЙСТВОТО И РАЗРУШИТЕЛНАТА СПИРАЛА НА БЕДНОСТТА

Условията на живот, които поставят на изпитание и увреждат семейството, ще бъдат въпросите, които папа Франциск ще развие на следващите общи аудиенции. Първият му катехизис беше посветен на бедността, за която той говори по време на общата аудиенцията на 3 юни 2015 г. пред 20 хиляди поклонници, събрани на площад „Св. Петър“.

Светият отец се спря на нещастията и деградацията, до които може да доведе бедността – състояние, което се среща както в периферията на големите градове, така и  в селските райони. Често това състояние е съпроводено и от война, която има дълбоко негативно отражение върху живота на гражданите. „Истината е, че войната е „майка на всяка бедност“, хищник, който се храни с живота, душата и най-съкровените и силни чувства на хората“, каза папата.


Въпреки това има много семейства, които, макар и бедни, се стремят достойно да изживеят своя живот, като се уповават на Божията благословия. Това обаче не може да бъде „оправдание за нашето безразличие, това увеличава нашия срам! Почти чудо е, че дори в условията на бедност продължават да се създават семейства, които, според силите си,  съхраняват човечността в своите отношения. Това дразни онези защитници на благоденствието, за които чувствата, възпроизводството и семейните връзки заемат второстепенно място в оценката на качеството на живота. Вместо това, ние трябва да коленичим пред тези семейства, които са истинско училище за човечност и които спасяват човечеството от варварството“.


„Какво ще стане с нас ако се поддадем на изнудването на парите и насилието и отидем толкова далеч, че отхвърли емоциите в семейния живо? Нова форма на социална етика може да се появи само когато тези, които са отговорни за обществения живот, признаят важността на социалните връзки и започнат битка срещу разрушителната спирала на бедността, която води семействата към бездната.“ Папата обърна внимание и на вътрешното противоречие в съвременната икономика, която наглед обръща внимание на индивидуално благоденствие, но по същество широко практикува експлоатация на семейните връзки. „Естествено, огромният труд, полаган от семейството, не намира място в балансовите отчети!, възкликна той. „Не става дума само за хляба. Говорим за работата, образованието, здравната помощ. Нека бъдем ясни по този въпрос“.


„Трябва да се осмелим да останем колкото се може по-близо до семействата, засегнати от бедността“, повтори той. „По същество социалното нещастие уврежда и понякога разбива семействата. Липсата или загубата на работа, както и липсата на сигурност за нея, има сериозно отрицателно отражение върху семейния живот, като поставя семейните връзки на изпитание. Допълнителни затруднения причиняват условията в най-пренебрегваните райони, свързани с липсата на дом, и транспорт, недостигът на социални, здравни и образователни услуги. Към тези материални фактори се добавят и вредите, нанасяни от фалшивите примери за подражание, насаждани от масовите медии, основани върху консуматорството и култа към външния вид, които въздействат върху най-бедните социални класи и задълбочават дезинтеграцията на семейните връзки.


„Църквата е майката, която никога не трябва да забравя трагедията на своите деца. Тя също трябва да бъде бедна, за да бъде плодоносна и да може да отговори на толкова много страдание. Бедната Църква е църква, която практикува доброволната простата в собствения си живот – в своите институции, в начина на живот на своите членове – за да успее да разруши стените на разделението, особено тези, които ни отделят от бедните. Това изисква молитва и действие. Нека се помолим силно на Бог да ни пробуди, да превърне нашите християнски семейства в носители на тази революция на семейната близост, която днес е толкова нужна. Църквата е създадена за това от самото си начало. И нека не забравяме“, предупреди папата в заключение, „че присъдата на нуждаещите се, слабите и бедните е предвестник за присъдата на Бог.“


Източник:Vatican Information Service